<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 15.09.2021 / Mahdollisesti esille tulevat kiireelliset asiat]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 15.09.2021 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 15.09.2021 / Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 15.09.2021 / Valtuustoaloite nuorisoneuvoston toiminnan tasa-arvoa luokkaavasta rakenteesta]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 15.09.2021 / Valtuustoaloite Titanic-talous jatkuu - uusi veroapu Paimiolle]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 15.09.2021 / Valtuustoaloite Titanic taloutta ei saa unohtaa]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 15.09.2021 / Valtuustoaloite ratsukkomyönteisiä virkistysreittejä Paimioon]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 15.09.2021 / Valtuustoaloite Juhlametsikön valaisemisesta]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 15.09.2021 / Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin lausuntopyyntö jäsenkunnille koskien Mylly-Antin koulussa järjestettävää perusopetusta]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 15.09.2021 / Edustajien nimeäminen Sähkömuseosäätiön hallitukseen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 15.09.2021 / Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2020/vastine]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 15.09.2021 / Lisämäärärahan myöntäminen henkilökunnan kertaluontoiseen palkitsemiseen koronatilanteessa]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 15.09.2021 / Seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuushanke, loppuraportointi]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 15.09.2021 / Esityslistan ja asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 15.09.2021 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 15.09.2021 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 10.09.2021 / Tarkastuslautakunnan ilmoitusasiat]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 10.09.2021 / Tarkastuslautakunnan syksyn 2021 kokousajat]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 10.09.2021 / Tarkastuslautakunnan koulutus]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 10.09.2021 / Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 10.09.2021 / Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma valtuustokaudelle 2021-2024 ja työohjelma 2021-2022]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 10.09.2021 / Sidonnaisuusilmoitukset]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 10.09.2021 / Esteellisyydet]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 10.09.2021 / Tarkastuslautakunnan tiedonsaantioikeus]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 10.09.2021 / Tarkastuslautakunnan pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 10.09.2021 / Tarkastuslautakunnan kokousten koollekutsuminen, pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtäville asettaminen 2021 -2025]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 10.09.2021 / Tarkastuslautakunnan esityslistan ja asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 10.09.2021 / Tarkastuslautakunnan kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 09.09.2021 / Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan ilmoitusasiat]]><![CDATA[Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 09.09.2021 / Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan viranhaltijapäätökset]]>