<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 07.06.2023 / Muut kiireelliset asiat]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 07.06.2023 / Valtuutettujen kirjalliset aloitteet]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 07.06.2023 / Sidonnaisuusilmoitukset]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 07.06.2023 / Kuntastrategian tavoitteiden toteutumisen seuranta]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 07.06.2023 / Talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.3.2023]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 07.06.2023 / Koulutuslautakunnan 2023 talousarviomuutoksia]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 07.06.2023 / Hallintosäännön muutokset 2023, koulutuslautakunta]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 07.06.2023 / Paimion kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelma 2023-2026]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 07.06.2023 / Kiinteistön ostaminen Varsinais-Suomen aikuiskoulutussäätiöltä]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 07.06.2023 / Paimion Vesihuolto Oy:lle myönnetyn lainan takaisinmaksusuunnitelma]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 07.06.2023 / Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän tilinpäätös ja loppuselvitys 1.1.-30.4.2023]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 07.06.2023 / Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 07.06.2023 / Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2022]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 07.06.2023 / Henkilöstöraportti 2022]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 07.06.2023 / Vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 07.06.2023 / Yleisten rakennusten korttelialueen tontin luovutusehdot Kiusalan asemakaava-alueella]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 07.06.2023 / Koivulinnan asemakaava-alueen tonttien luovutusehdot]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 07.06.2023 / Koivulinnan asemakaava ja asemakaavan muutos, hyväksyminen]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 07.06.2023 / Maurizintien asemakaavan muutos, hyväksyminen]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 07.06.2023 / Kaupunginhallituksen vaali]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 07.06.2023 / Kaupunginvaltuuston kokoukset, esityslistojen lähettäminen, pöytäkirjan tarkastaminen ja pöytäkirjan nähtäville asettaminen 2023-2025]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 07.06.2023 / Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen 2023 - 2025]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 07.06.2023 / Kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston vaali]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 07.06.2023 / Sähköisen pöytäkirjan tarkastajien valinta]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 07.06.2023 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 06.06.2023 / Hyvinvointilautakunnan ilmoitusasiat]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 06.06.2023 / Hyvinvointilautakunnan viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 06.06.2023 / Hyvinvointilautakunnan edustajan valinta kuntosali Kolinan kuntosalilaitteiden kilpailutuksen työryhmään]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 06.06.2023 / Kuntosalilaitteiden hankinta kuntosali Kolinaan, tarjouspyyntöasiakirjojen hyväksyminen]]><![CDATA[Hyvinvointilautakunta 06.06.2023 / Hyvinvointilautakunnan esityslistan ja asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen]]>