Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paimion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 17.02.2023/Pykälä 13


 

Sidonnaisuusilmoitukset

 

Tarkastuslautakunta 23.09.2022 § 39 

 

 

 Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

 

 Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

 

 Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

 

 Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tieto-verkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

 

 

Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta
- hyväksyy uudet annetut sidonnaisuusilmoitukset sekä aiemmin annettuihin ilmoituksiin tehdyt muutokset, jotka julkaistaan kaupungin internetsivuille.
- saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuuston tiedoksi.

 

Päätös: Tarkastuslautakunta
- hyväksyi uudet annetut sidonnaisuusilmoitukset sekä aiemmin annettuihin ilmoituksiin tehdyt muutokset, jotka julkaistaan kaupungin internetsivuille.

 

 

Tarkastuslautakunta 25.11.2022 § 47 

 

 

Tarkastuslautakunta käsittelee edellisen kokouksen 23.9.2022 jälkeen sidonnaisuusilmoituksiin tulleet muutokset.

 

Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta
- hyväksyy uudet sidonnaisuusilmoitukset sekä aiemmin annettuihin ilmoituksiin tulleet muutokset, jotka julkaistaan kaupungin internet-sivuille.
- saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuuston tiedoksi.

 

Päätös: Tarkastuslautakunta
- hyväksyi aiemmin annettuihin sidonnaisuusilmoituksiin tehdyt muutokset, jotka julkaistaan kaupungin internetsivuille.

 

 

Tarkastuslautakunta 17.02.2023 § 13  

652/00.03.00/2021  

 

 Tarkastuslautakunta käsittelee 25.11.2022 jälkeen sidonnaisuusilmoituksiin tulleet muutokset.

  

 

Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta
- hyväksyy uudet sidonnaisuusilmoitukset sekä aiemmin annettuihin ilmoituksiin tulleet muutokset, jotka julkaistaan kaupungin internet-sivuille.
- saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuuston tiedoksi.

 

Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi uudet sidonnaisuusilmoitukset, jotka julkaistaan kaupungin internetsivuille.
Sidonnaisuusrekisterin lautakuntarakenne päivitetään vastaamaan 1.1.2023 voimaan astuneen hyvinvointialueuudistuksen johdosta tulleita muutoksia.