Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paimion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 16.05.2023/Pykälä 36 

Ympäristölupa kiviaineksen louhinnalle ja murskaukselle, Paimion Logistiikkakeskus Oy, 577-444-1-36

 

Ympäristölautakunta 16.05.2023 § 36  

242/11.01.00/2023  

 

 

Tiivistelmä: Paimion Logistiikkakeskus Oy hakee ympäristönsuojelulain mukaista lupaa kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta varten. Toiminnanharjoittaja hakee lisäksi lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

Valmistelija/lisätietoja antaa:

 

Ympäristöinsinööri Liisa Kaskiluoto, p. 02 4745294

Ympäristönsuojelusihteeri Sinikka Koponen-Laiho, p. 02 4745290

 

Kiinteistö sijaitsee asemakaava-alueella ja louhinnan tarkoitus on mahdollistaa kaupunginvaltuuston 15.11.2017 § 94 vahvistaman Valtatie 1:n asemakaavan muutoksen rakentumisen toteutumista. Toiminnanharjoittajan edellisen alueelle myönnetyn ympäristöluvan voimassaolo päättyy toukokuussa 2023.

 

Hakemuksen vireilläoloa koskeva kuulutus ja hakemusasiakirjat               pidettiin nähtävillä Paimion kaupungin Internetsivuilla 31.3.-8.5.          2023 välisenä aikana.

 

Asianosaisille on ilmoitettu hakemuksesta 31.3.2023 lähetetyllä kirjeellä ja heille on varattu tilaisuus tulla kuulluksi. Hakemuksesta               pyydettiin viranomaislausunnot terveydensuojelu- ja               pelastusviranomaiselta sekä kaavoituspäälliköltä. Hakemuksesta tuli määräaikaan mennessä yksi muistutus.

 

Esittelijä: Paikkatietopäällikkö Lindvall Virpi

 

Päätösehdotus: Paimion ympäristölautakunta myöntää tämän päätöksen liitteen mukaisesti Paimion Logistiikkakeskus Oy:lle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen luvan kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen kiinteistöllä 577-444-1-36 MOTELLI II. Lisäksi toiminnanharjoittajalle myönnetään ympäristönsuojelulain § 199 mukainen lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta tätä lupapäätöstä noudattaen.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.