Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paimion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 16.05.2023/Pykälä 39


 

Ympäristölautakunnan lausunto Paimion kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelman luonnoksesta 2023-2026

 

Ympäristölautakunta 16.05.2023 § 39  

262/11.00/2023  

 

Valmistelija/lisätietoja antaa:

 Paikkatietopäällikkö Virpi Lindvall, p. 02 474 5305

 

Kestävän kehityksen työryhmä pyytää lausuntoa Paimion kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelman 2023-2026 luonnoksesta viimeistään 22.5.2023, jotta ohjelmaluonnos saadaan käsiteltäväksi 31.5. kaupunginhallitukseen ja 7.6. kaupunginvaltuustoon.

 

Ilmasto- ja ympäristöohjelmaa on valmisteltu Kestävän kehityksen työryhmässä, jossa on laaja edustus kaupungin eri toimialoilta, mukaan lukien ympäristöpalvelut ja ympäristölautakunta.

 

Kaavoituksen keinoina on lueteltu uusiutuvan energian erilaiset ratkaisut, ekologinen rakentaminen ja jätteiden lajittelun vaatiman tilan huomioiminen. Myös luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen pyritään vaikuttamaan viisaalla kaavoituksella.

 

Paikkatietopalveluille luonnoksessa on osoitettu joutomaiden, perinnebiotooppialueiden, METSO-suojeluohjelmaan sopivien suojelukohteiden sekä kaupungin viheralueiden kartoittamista.

 

Rakennusvalvonnan osalta luonnoksessa on huomioitu lupien sisältövaatimusten ja valvonnan kehittäminen. Varsinkin purkukohteissa ohjausvaikutus korostuu ja sitä tulisikin kehittää.

 

Luonnoksessa myös todetaan, että ympäristökasvatukseen panostetaan antamalla koulutusta opettajille, tarjoamalla kursseja ja luentoja kuntalaisille sekä järjestämällä nuorille työpajoja ja tapahtumia. Myös viestintää kuntalaisille ja yhteistyötä muiden tahojen kanssa tullaan tekemään aktiivisesti.

 

Ohjelmaluonnos on esityslistan oheismateriaalina.

 

Esittelijä: Paikkatietopäällikkö Lindvall Virpi

 

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta toteaa lausuntonaan, että ilmasto- ja ympäristöohjelmaluonnos on laadittu mennyt kausi hyvin huomioiden ja tavoitteiden asetanta huolellisesti punniten.

Kaavoituksellisesti Paimiossa on pyritty huomioimaan kevyen liikenteen yhteyksien riittävyys ja muun muassa asemakaavan muutosalueilla tämä voitaisiin jatkossa ottaa huomioon vielä paremmin.

Kaupungin erilaiset luonnon monimuotoisuuteen liittyvät alueet kartoitetaan paikkatiedoksi, mutta myös vieraslajiesiintymiä kartoitetaan ja tehtyjä torjuntatoimenpiteitä kirjataan.

Rakennusvalvonnassa lisätään purkuilmoitusten ja jätesuunnitelmien ohjausta niin, että ympäristö- ja kierrätysnäkökulmat tulevat paremmin huomioiduiksi.

Ympäristökasvatus, viestintä, yhteistyötilaisuudet ja kokonaisuudessaan ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttaminen ja seuranta lisäävät työtaakkaa lähinnä ympäristönsuojelussa. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen ja niiden edistymisestä raportoiminen edellyttää lisäresurssia ympäristönsuojeluun.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

.