Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paimion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 28.02.2023/Pykälä 18


 

CO2-raportti 2023, Paimio

 

Ympäristölautakunta 28.02.2023 § 18  

171/11.01.04/2023  

 

Valmistelija/lisätietoja antaa:

 

 Projektisuunnittelija Laura Paarala puh. 02 474 5488

 

Paimion vuoden 2023 kasvihuonekaasupäästöraportti, CO2-raportti, on valmistunut. Tuoreimmat tiedot ovat vuoden 2021 lopulliset päästöt sekä ennakkotieto vuoden 2022 päästöistä. Paimion kaupunki liittyi mukaan kasvihuonekaasupäästöseurantaan vuonna 2017.

 

Vuosiraportissa on esitetty Paimion kasvihuonekaasujen päästöt vuosilta 2010, 2015-2021 sekä ennakkotieto vuodelta 2022. Mukana laskennassa ovat kuluttajien sähkönkulutus, sähkölämmitys, maalämpö, kaukolämpö, erillislämmitys, tieliikenne, maatalous ja jätehuolto. Lisäksi on tarkasteltu teollisuuden sähkönkulutuksen päästöjä.

 

Paimion kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2021 olivat yhteensä 72,1 kt CO2-ekv, ilman teollisuutta. Suurimmat päästölähteet olivat:

  • tieliikenne 59 %
  • maatalous 15 %                 
  • erillislämmitys 12 %

Päästöt ilman teollisuutta kasvoivat 5 % vuodesta 2020.

 

Paimion asukaskohtaiset päästöt (6,5 t CO2-ekv) olivat hieman yli CO2-raportin kuntien keskiarvon. Kuluttajien sähkönkulutuksen päästöt (0,5 t CO2-ekv/asukas) vuonna 2021 olivat noin 40 % suuremmat kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin.

 

Rakennusten lämmityksen päästöt olivat yhteensä 12,3 kt CO2-ekv. Päästöt kasvoivat 16 % vuodesta 2020. Verratessa muihin CO2-raportin kuntiin, Paimiossa päästiin rakennusten lämmityksessä asukaskohtaisten päästöjen keskiarvon alapuolelle, vaikka kokonaispäästöt kasvoivatkin kylmän talven vuoksi.

 

Päästöt tieliikenteestä olivat 3,8 t CO2-ekv/asukas, eli noin 50 % suuremmat kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Tieliikenne päästöt vuonna 2021 olivat yhteensä 42,5 kt CO2-ekv, joista kauttakulkuliikenteen osuus oli 88,2 %. Eli suurin osa Paimion tieliikenteen päästöistä syntyy moottoritien liikenteestä.

 

Paimiossa maatalouden päästöt laskevat hitaasti mutta varmasti, varsinkin eläinten ja lannankäsittelyn osalta.

 

Jätehuollon osalta kiinteän jätteen päästöt ovat nousseet hieman vuodesta 2019, kun taas jäteveden päästöt ovat pysyneet samana viime vuosien aikana.

Samankokoisiin CO2-raportin kuntiin verrattuna Paimio sijoittuu asukaskohtaisten päästöjen osalta listauksen keskivaiheille.

Kun CO2-raportin kuntien asukaskohtaisia päästöjä tarkastellaan ilman läpiajoliikennettä, maataloutta ja teollisuutta, Paimio sijoittuu pienipäästöisimpien kuntien joukkoon.

 

Vuoden 2022 ennakkotietoja verrattaessa vuoteen 2021, päästöt laskivat tai pysyivät samana kaikilla muilla paitsi tieliikenteen sektorilla, jonka päästöt ennakkotietojen perusteella nousivat.

 

 

Esittelijä: Paikkatietopäällikkö Lindvall Virpi

 

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen uuden CO2-raportin Paimion kasvihuonekaasupäästöistä ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.