Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paimion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 28.02.2023/Pykälä 14 

 

Maurizintien asemakaavan muutos, kaavaehdotus

 

Ympäristölautakunta 17.05.2022 § 36 

 

 

Valmistelija/lisätietoja antaa:

 Kaavoituspäällikkö Jouni Kiimamaa p. 02 474 5281

 

Paimion kaupunki on myymässä Kara Asunnot Oy:lle vanhan, rakentamatta jääneen liike- ja asuinkerrostalotontin Kevolantien ja Maurizintien risteyksen tuntumasta, osoitteessa Maurizintie 2. Myytävän maa-alueen rajauksessa on huomioitu mahdollisuus säätää asemakaavan muutoksella rakennuspaikan rajautumista ympäröivään puistoon nykyistä tarkoituksenmukaisemmaksi. Uusi maanomistaja on jättänyt Paimion kaupungille asemakaavan muutoshakemuksen, jossa esitetään alueen muuttamista asuinpientalojen korttelialueeksi (AP). Muutoshakemus ja tontinkäyttöluonnos alueen rakentamistavoitteesta ovat esityslistan oheismateriaalina.

 

Kaavahankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka esitellään kokouksessa. Suunnittelualue on esitetty OAS:ssa. Suunnittelualueella on voimassa Husontien rakennuskaavan muutos ja laajennus, joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa 1.2.1978 ja vahvistettu 20.4.1978. Paimion kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus ratkaisee asian, joka koskee päätöstä asemakaavan laatimisesta tai muuttamisesta.

 

Esittelijä: Paikkatietopäällikkö Lindvall Virpi

 

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy asemakaavan muutoksen käynnistämisen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetylle suunnittelualueelle ja kuuluttaa kaavan vireilletulon.

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja asettaa sen nähtäville kaavan laadinnan ajaksi samalla kun kaava kuulutetaan vireille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan prosessin kuluessa.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

 

Kaupunginhallitus 01.06.2022 § 163 

 

 

Valmistelija/lisätietoja antaa:

 Kaavoituspäällikkö Jouni Kiimamaa p. 02 474 5281

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jussinmäki Jari

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy asemakaavan muutoksen käynnistämisen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetylle suunnittelualueelle ja kuuluttaa kaavan vireilletulon.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Ympäristölautakunta 23.08.2022 § 63 

 

 

Valmistelija/lisätietoja antaa:

 Kaavoituspäällikkö Jouni Kiimamaa, p. 02 474 5281

 

Maurizintien asemakaavan muutos on kuulutettu vireille 17.6.2022. Samalla on julkaistu kaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). OAS on nähtävillä kaavan laadinnan ajan ja sitä päivitetään tarpeen mukaan prosessin kuluessa.

 

Asemakaavan muutoksen laadinta on käynnistetty suunnittelualueen rakennuskorttelin kaupungilta ostaneen maanomistajan aloitteesta. Kaavan tavoitteena on muuttaa korttelin 251 asemakaavaa siten, että se mahdollistaa nykyistä monipuolisemmin asuinrakennusten rakentamisen. Nykyinen asemakaava on ollut voimassa yli 40 vuotta, mutta suunniteltu liike- ja asuntokerrostalojen (ALK) rakentaminen ei ole toteutunut. Tämän vuoksi esitetään, että alue muutetaan asuinpientalojen korttelialueeksi (AP), jolle voidaan rakentaa rivitaloja, kytkettyjä pientaloja ja erillisiä pientaloja asumistarkoituksiin.

 

Kaavahankkeesta on laadittu kaavakartan ja kaavaselostuksen luonnos (pvm. 28.7.2022). Kaavan valmisteluaineisto on esityslistan liitteenä ja sitä esitellään kokouksessa.

 

Esittelijä: Paikkatietopäällikkö Lindvall Virpi

 

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää asettaa kaavan valmisteluaineiston nähtäville 21 vrk ajaksi valmisteluvaiheen kuulemista varten (MRL 62 §, MRA 30 §). Valmisteluaineisto lähetetään tiedoksi viranomaisille. Aineistosta saadut mielipiteet ja mahdolliset viranomaislausunnot otetaan huomioon kaavaehdotusta laadittaessa.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

 

Maurizintien asemakaavan muutos, kaavaehdotus

 

Ympäristölautakunta 28.02.2023 § 14  

370/10.01.03/2022  

 

Valmistelija/lisätietoja antaa:

 Kaavoituspäällikkö Jouni Kiimamaa, p. 02 474 5281

 Maurizintien asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen aineisto on ollut luonnoksena nähtävillä 2.-22.9.2022 välisenä aikana. Valmisteluvaiheessa luonnoksesta annetut mielipiteet ja viranomaislausunnot on otettu huomioon kaavaehdotusta laadittaessa.

 

 Kaavahankkeesta on laadittu 15.2.2023 päivätty kaavaehdotus liitteineen. Ehdotusaineisto on esityslistan liitteenä ja sitä esitellään kokouksessa.

 

Esittelijä: Paikkatietopäällikkö Lindvall Virpi

 

 

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 30 vrk ajaksi (MRL 65 §, MRA 27 §). Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.