Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paimion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 02.03.2023/Pykälä 19


 

Valtuustoaloite lisää roskiksia ja kokeilu koirankakkapussiautomaateista

 

Kaupunginhallitus 11.05.2022 § 148 

 

   

 

Kaupunginvaltuusto 20.4.2022 §22

 

Esittely: Valtuutettu Lauri Simola (Vas.) jätti 20.4.2022 Paimion vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloitteen, joka kuuluu seuraavasti:             

 

 "Paimion yleisille alueille, kuten kevyenliikenteenväylien, kävelyteiden ja ulkoilureittien varsille, tarvitaan lisää roska-astioita. Kattavampi roska-astiaverkosto lisäisi yleistä siisteyttä ja viihtyisyyttä. Roskisten määrän lisääminen myös palvelisi varsin laajaa osaa kaupunkilaisista aina koiranulkoiluttajista lenkkeilijöihin ja muihin ulkoilijoihin.

 

 Yleistä viihtyisyyttä tulisi lisätä myös koirankakkapussiautomaatti-kokeilun avulla. Koirankakkapussiautomaatteja voitaisiin sijoittaa suosituille koiranulkoilutusreiteille, kuten esimerkiksi Jokipuistoon. Automaateista on vuosien mittaan kerätty hyviä kokemuksia eri kaupungeissa, joten oletettavasti automaatit olisivat toimiva ratkaisu myös Paimiossa, ja kokeilusta voitaisiin tehdä pysyvä käytäntö.

 

 Jotta roskisverkosto saadaan mahdollisimman tarkasti vastaamaan todellista tarvetta, julkaistaan verkossa kysely, johon vastaamalla kuntalaiset voivat ehdottaa sopivia sijainteja, joihin uusia roskiksia tarvittaisiin. Samaisessa kyselyssä voi halutessaan myös ehdottaa hyviä sijainteja koirankakkapussiautomaateille.

 

 Roska-astioiden sijainnit tulisi myös merkitä Paimion karttapalveluun josta koko kaupungin roska-astioiden sijaintipaikat olisivat jatkossa selvitettävissä yhdellä silmäyksellä.

 

 Aloite:

 

 Vasemmistoliiton Paimion valtuustoryhmä esittää:

 

 - Paimion yleisten alueiden roska-astioiden määrän tuntuvaa lisäystä sekä määräaikaisen koirankakkapussiautomaattikokeilun käynnistämistä.

 

 - Kaupunkilaisille järjestetään verkkokysely, johon vastaamalla   kaupunkilaiset voivat vaikuttaa uusien roskisten ja koirankakkapussiautomaattien sijainteihin.

 

 - Roska-astioiden paikat merkitään Paimion karttapalveluun."

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jussinmäki Jari

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus lähettää aloitteen tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Tekninen lautakunta 02.03.2023 § 19  

347/00.02.13/2022  

 

Tiivistelmä: Valtuustoaloitteen lisää roskiksia ja kokeilu koirankakkapussiautomaateista- käsittely

 

Valmistelija/lisätietoja antaa:

 Suunnitteluinsinööri Noora Mäkiö puh. 02 474 5176

 

 

Uusien roska-astioiden sijaintitoiveista järjestettiin verkossa toteutettu karttakysely, johon kaupunkilaisilla oli mahdollisuus merkitä roska-astioiden ja/tai koirankakkapussiautomaattien sijaintitoiveita. Vastauksia saatiin 38 kpl ja niiden tulokset huomioitiin mahdollisuuksien mukaan uusien roska-astioiden ja koirankakkapussiautomaattien sijoittelussa.

 

Uusia roska-astioita esitetään lisättäväksi 8 kappaletta ja lisäksi yksi olemassa oleva roska-astia siirretään paremmalle sijainnille käyttäjät huomioiden. Roska-astioiden tulevat sijainnit on katsottu yhdessä puistopuutarhurin, joka vastaa roskisten tyhjentämisestä, ja suunnitteluinsinöörin kanssa, ottaen huomioon kyselytulokset, ulkoilureitit, asutuksen ja jo olemassa olevien roska-astioiden sijainnit. Sijaintien määrittelyssä on myös huomioitu, ettei niiden tyhjennyksestä tule kohtuutonta lisätyötä puistopuolelle.

 

Koirankakkapussikokeilu ehdotetaan toteutettavaksi alkuun 2 koirankakkapussiautomaatilla vuoden ajan. Niiden sijoittelussa on huomioitu ulkoilualueiden suosio koiranulkoiluttajien keskuudessa ja sijainti hoidetuilla alueilla, joilta koirien jätökset tulee kerätä pois. Mikäli kokeilu sujuu hyvin, eikä telineisiin kohdistu ilkivaltaa tai väärinkäytöksiä, voidaan myöhemmin miettiä pussitelineiden lisäystä. Jos vastaavasti automaatteihin kohdistetaan huomattavaa ilkivaltaa ja ne esimerkiksi rikotaan, voidaan kokeilu päättää aikaisemmin.

 

Roska-astioiden sijaintitiedot lisätään kevään aikana Paimion kaupungin karttapalveluun kaupungin puistopuolen ja paikkatiedon avulla.

 

 

 

Esittelijä: Tekninen johtaja Saarinen Juha

 

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta toteaa vastauksenaan kaupunginhallitukselle, että

a) teetetyn verkkokyselyn pohjalta esitetään lisättäväksi uusia roska-astioita kahdeksan (8) kappaletta
b) koiran kakkapussi-automaattikokeilu toteutetaan kahdella (2) automaatilla vuoden ajan
c) roska-astioiden sijaintitiedot pyritään mahdollisuuksien mukaan lisäämään karttapalveluun vuoden 2023 kuluessa
d) roska-astioiden määrän merkittävä lisäys ei ole mahdollista ilman henkilöresurssien lisäystä

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.