Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paimion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 02.03.2023/Pykälä 18


 

Infrapäällikön viran täyttölupa

 

Tekninen lautakunta 02.03.2023 § 18  

142/01.01.01.00/2023  

 

Valmistelija/

lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Juha Saarinen p. 02 474 5400

 

Yhdyskuntainsinöörin virka vapautuu 7.3.2023 alkaen ja lautakunnassa käsitellään nimikemuutos yhdyskuntainsinööristä infrapäälliköksi. Paimiossa noudatetaan vapautuvien tehtävien täytössä täyttölupamenettelyä, jossa kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan hallintosäännön 39 § mukaisiin virkoihin, joihin yhdyskuntainsinöörin virka lukeutuu.

 

Tekniselle lautakunnalle on esitetty nimikemuutosta. Huolimatta siitä, toteutuuko nimikemuutos, virka on erittäin tärkeä täyttää, jotta infrapalveluiden sekä vesiyhtiön lakisääteiset palvelut ja kaupungin hallintosäännön mukaiset tehtävät saadaan hoidettua.

 

Sijaisjärjestelyillä tai muutoin, ei yhdyskuntainsinöörin tehtäviä kyetä hoitamaan johtuen erittäin ohuesta organisaatiosta, jossa ei ole joustovaraa tehtävien jakamisen suhteen. Päätöstä viran täytöstä ei voida lykätä, muutoin lakisääteisiä tehtäviä jää hoitamatta.

 

Infrapäällikön tehtävään on määrärahat talousarviossa. Yleisten kelpoisuusehtojen lisäksi vaaditaan teknisen alan soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi ammatillisen korkea-asteen insinöörin tutkinto sekä vahva työkokemusta infra-alasta.

 

Esittelijä: Tekninen johtaja Saarinen Juha

 

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää

a) esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntää luvan infrapäällikön viran täyttämiseen toistaiseksi voimassa olevana virkana
b) nimetä ehdollisena edustajansa virantäytön valmisteluun teknisen johtajan ja henkilöstöpäällikön lisäksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin ja virantäytön valmisteluun lautakunnan edustajaksi nimettiin Marika Mulari.