Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paimion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 02.03.2023/Pykälä 17


 

Yhdyskuntainsinöörin virkanimikkeen muutos

 

Tekninen lautakunta 02.03.2023 § 17  

141/01.01.00.01/2023  

 

Valmistelija/

lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Juha Saarinen p. 02 474 5400

 

Yhdyskuntainsinöörin virka on vapautumassa nykyisen viranhaltijan irtisanoutumisen johdosta, jolloin on hyvä hetki arvioida tehtävien sisältöä sekä mahdollisia muutoksia. Kaupungin hallintosäännön mukaisesti tekninen johtaja toimialajohtajana johtaa ja kehittää toimintaa lautakunnan alaisuudessa. Yhdyskuntainsinöörin virkanimikkeen muutosta on tarkastelu toimialan kehittymisen ja johtamisen näkökulmasta.

 

Toimialajohtajan näkemys on, että yhdyskuntainsinöörin virkanimikettä olisi syytä muuttaa infrapäällikön nimikkeeksi. Perusteina muutokselle olisi vastuualueiden sekä näistä vastaavien esihenkilöiden nimikkeet, mahdollisuus tarkastella tehtävänkuvia laajemmin sekä rekrytoinnin houkuttelevuuden lisääminen.

 

Tekniset ja ympäristöpalvelut toimialalla on neljä tulosvastuullista vastuualuetta: ympäristöpalvelut, hallintopalvelut, infrapalvelut sekä kiinteistöpalvelut. Ympäristöpalveluiden vastuuhenkilönä toimii paikkatietopäällikkö, kiinteistöpalveluiden vastuuhenkilönä kiinteistöpäällikkö, infrapalveluiden vastuuhenkilönä yhdyskuntainsinööri sekä hallintopalveluiden ja koko toimialan vastuuhenkilönä tekninen johtaja. Tässä suhteessa nimikemuutos infrapäälliköksi yhdenmukaistaisi vastuualueiden esihenkilöiden nimikkeet.

 

Infra-alalla on viime vuosina ollut suuria haasteita niin maanrakennusmiesten kuin työnjohdon sekä asiantuntijoiden saatavuudessa työmarkkinoilla. Esimerkkinä kaupungin rekrytoinneista suunnitteluinsinööri, johon tuli hakemuksia kaksi kappaletta toisen ollessa vain muodollisesti pätevä. Palkkatasolla ei pystytä kilpailemaan yksityisen puolen kanssa. Tässä suhteessa nimikkeen muutos infrapäälliköksi voisi houkutella enemmän päteviä hakijoita.

 

Paimion kaupunki on kaupunkina kasvava ja kehittyvä, ei suinkaan pysyvässä tilassa oleva tai taantuva kaupunki. Tämä tuo omat haasteensa tehtävien lisääntyessä niin infrapalveluissa kuin vesiyhtiössäkin. Korjausvelkaa pitäisi pystyä hallinnoimaan entistä paremmin sekä kehittää organisaation kykyä vastata muutoksiin tai sijaistuksiin. Tässä suhteessa myös yhdyskuntainsinöörin tehtäviä ja toimialalla tehtävien jakoa olisi syytä tarkastella, johon nimikkeen muutos antaa enemmän mahdollisuuksia.

 

Infrapäällikkö nimike ei ole paljon käytetty nimike mutta se kuvastaa vastuualueen tehtäviä hyvin ja on linjassa toimialan vastuualueiden nimikkeisiin. Nimikettä on käytössä muun muassa Hyvinkäällä, Loviisassa, Keravalla, Savonlinnassa, Liperissä, Kemiönsaarella, Helsingissä, Kokkolassa jne. sekä infrapalvelupäällikön nimikettä muun muassa Liedossa, Espoossa, Mänttä-Vilppulassa jne.

 

Nimikkeen muutoksella ei ole vaikutusta palkkaukseen. Hallintosäännön 35 § mukaan virkanimikkeen muuttamisesta päättävät kaupunginhallitus ja lautakunnat toimialallaan. Hallintosäännön 23 § kohdan 12 mukaisesti lautakunnilla on toimivalta päättää virkanimikemuutoksista toimialallaan, jos muutoksella ei ole vaikutusta palkkaukseen.

 

Esittelijä: Tekninen johtaja Saarinen Juha

 

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää muuttaa yhdyskuntainsinöörin virkanimikkeen infrapäällikön viraksi 7.3.2023 alkaen.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.