Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paimion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 24.01.2023/Pykälä 7


 

Arvio Paimion Teurastamo Oy:n ympäristöluvan muuttamisen tarpeesta

 

Ympäristölautakunta 24.01.2023 § 7  

860/11.01.00/2022  

 

Valmistelija/lisätietoja antaa:

 Ympäristöinsinööri Liisa Kaskiluoto, p. 02 474 5294

 

Paimion kaupungin ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunta on 20.12.2012 § 75 myöntänyt ympäristöluvan Paimion Teurastamo Oy:lle tilalle 577-479-1-63 Jokiranta, joka on sittemmin muutettu kiinteistöksi 577-479-1-69. Ympäristölupa on myönnetty toistaiseksi voimassa olevana, mutta luvassa on lisäksi määrätty toiminnanharjoittajaa jättämään hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi viimeistään 31.12.2022.

 

Velvoite lupamääräysten tarkastamisesta (YSL 71 §) on rauennut ympäristönsuojelulain muutoksen (423/2015) tultua voimaan. Ennen tämän lain voimaantuloa annetussa ympäristölupapäätöksessä määrätty lupamääräysten tarkistamista koskeva velvoite raukeaa. Valvontaviranomaisen on säännöllisessä valvonnassa arvioitava tällaisen luvan YSL 89 §:n mukainen muuttamisen tarve viimeistään vuoden kuluessa luvassa määrätyn tarkastamisen ajankohdasta.

 

Laitokselle suoritettiin 31.10.2022 tarkastus, josta on laadittu muistio. Tarkastuksella todettiin, että eläinlajeihin ja tuotantokapasiteettiin on tullut pieniä muutoksia.  Lisäksi joihinkin syntyneiden sivutuotteiden määriin on tullut muutoksia toimialan oman lainsäädännön muutosten vuoksi. Laitoksen jätevedet johdetaan edelleen yleiseen jätevesiverkostoon laitoksen oman esikäsittely- ja rasvanerotteluprosessin jälkeen.

 

Tarkastuksen tai muun laitoksen valvonnan perusteella Paimion kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen ei näe ympäristönsuojelulain 89 §:n 2 momentissa mainittujen perusteiden mukaisia seikkoja, joiden perusteella Paimion Teurastamo Oy:n lupaa olisi tarpeen muuttaa nykyisestä.

 

Toiminnanharjoittajan on huomioitava, että mikäli jatkossa tapahtuu sellaisia olennaisia muutoksia, jotka vaativat YSL § 89 mukaista luvan muuttamista, on toiminnanharjoittajan sitä kuitenkin haettava normaaliin tapaan.

 

Esittelijä: Paikkatietopäällikkö Lindvall Virpi

 

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta toteaa, että Paimion Teurastamo Oy:lle 20.12.2012 § 75 myönnettyä ympäristölupaa kiinteistöllä Jokiranta 577-479-1-69 ei ole tarpeen muuttaa.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin