Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paimion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 24.01.2023/Pykälä 5 

Ampeeritien asemakaavan muutos, kaavaehdotus

 

Ympäristölautakunta 12.04.2022 § 21 

 

 

Valmistelija/lisätietoja antaa:

 Kaavoituspäällikkö Jouni Kiimamaa p. 02 474 5281

 

Lähteenmäen teollisuusalueen osalle laaditaan asemakaavan muutos, jolla Ampeeritien katualueen pohjoispää ja sen ympärillä olevat ohjeelliset liike- ja teollisuusrakennusten tontit yhdistetään yhdeksi, suuremmaksi rakennuspaikaksi. Lisäksi yhteen liitettävien tonttien välinen katualueen osuus kytketään osaksi tonttia. Kadun kääntöpaikka siirtyy samalla etelään noin 70 metriä. Kaupunki on sitoutunut tonttien myynnin yhteydessä kaavoittamaan tonttien väliin jäävän katualueen ja myymään näin syntyvän tonttimaan alueen ostajalle. 

 

Kaavahankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka esitellään kokouksessa.

 

Suunnittelualue on esitetty OAS:ssa. Suunnittelualueella on voimassa Lähteenmäen teollisuusalueen asemakaavan laajennus ja muutos, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.8.2011. Paimion kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus ratkaisee asian, joka koskee päätöstä asemakaavan laatimisesta tai muuttamisesta.

 

Esittelijä: Paikkatietopäällikkö Lindvall Virpi

 

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy asemakaavan muutoksen käynnistämisen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetylle suunnittelualueelle ja kuuluttaa kaavan vireilletulon.

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja asettaa sen nähtäville kaavan laadinnan ajaksi samalla kun kaava kuulutetaan vireille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan prosessin kuluessa.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

 

Kaupunginhallitus 27.04.2022 § 121 

 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jussinmäki Jari

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy asemakaavan muutoksen käynnistämisen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetylle suunnittelualueelle ja kuuluttaa kaavan vireilletulon.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

OAS Ampeeritien asemakaavan muutos on pöytäkirjan liitteenä.

 

 

Ympäristölautakunta 23.08.2022 § 64 

 

 

Valmistelija/lisätietoja antaa:

 Kaavoituspäällikkö Jouni Kiimamaa, p. 02 474 5281

 

Ampeeritien asemakaavan muutos on kuulutettu vireille 3.5.2022. Samalla on julkaistu kaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). OAS on nähtävillä kaavan laadinnan ajan ja sitä päivitetään tarpeen mukaan prosessin kuluessa.

 

Tehan Oy on ostanut vuonna 2021 Lähteenmäen teollisuusalueelta kiinteistön 577-499-4-342, joka koostuu useista liike- ja teollisuusrakennusten tonteista. Kaupunki on sitoutunut tonttien myynnin yhteydessä kaavoittamaan tonttien väliin jäävän katualueen ja myymään näin syntyvän tonttimaan alueen ostajalle. Asemakaavan muutoksella Ampeeritien katualueen pohjoispää ja sen ympärillä olevat ohjeelliset liike- ja teollisuusrakennusten tontit yhdistetään yhdeksi, suuremmaksi rakennuspaikaksi. Kadun kääntöpaikka siirtyy samalla etelään noin 70 metriä.

 

Kiinteistölle on voimassa olevan asemakaavan mukaisesti myönnetty rakennusluvat neljälle hallirakennukselle ja yhdelle toimistorakennukselle. Rakennustyöt on aloitettu talvella 2022. Kaavamuutoksen myötä muodostuvan tontin koko ja rakennusoikeuden määrä kasvaa, kun katualuetta muutetaan tonttimaaksi.

 

Kaavahankkeesta on laadittu kaavakartan ja kaavaselostuksen luonnos (pvm. 15.8.2022). Kaavan valmisteluaineisto on esityslistan liitteenä ja sitä esitellään kokouksessa.

 

Esittelijä: Paikkatietopäällikkö Lindvall Virpi

 

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää asettaa kaavan valmisteluaineiston nähtäville 21 vrk ajaksi valmisteluvaiheen kuulemista varten (MRL 62 §, MRA 30 §). Valmisteluaineisto lähetetään tiedoksi viranomaisille. Aineistosta saadut mielipiteet ja mahdolliset viranomaislausunnot otetaan huomioon kaavaehdotusta laadittaessa.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

 

Ympäristölautakunta 24.01.2023 § 5  

271/10.01.03/2022  

 

Valmistelija/lisätietoja antaa:

 Kaavoituspäällikkö Jouni Kiimamaa, p. 02 474 5281

 

Ampeeritien asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen aineisto on ollut luonnoksena nähtävillä 2.-22.9.2022 välisenä aikana. Valmisteluvaiheessa luonnoksesta annetut mielipiteet ja viranomaislausunnot on otettu huomioon kaavaehdotusta laadittaessa.

 

Kaavahankkeesta on laadittu 16.1.2023 päivätty kaavaehdotus liitteineen. Ehdotusaineisto on esityslistan liitteenä ja sitä esitellään kokouksessa.

 

Esittelijä: Paikkatietopäällikkö Lindvall Virpi

 

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 30 vrk ajaksi (MRL 65 §, MRA 27 §). Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin