Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paimion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 03.11.2022/Pykälä 80


 

Paimion kaupungin energiasäästötoimet talvikaudella 2022-2023

 

Tekninen lautakunta 03.11.2022 § 80  

733/02.02.02/2022  

 

Tiivistelmä: Talvikautta 2022-2023 koskevista energiansäästötoimista päättäminen.

 

Valmistelijat / Tekninen johtaja Juha Saarinen p. 02 474 5400

lisätietoja antaa: Kiinteistöpäällikkö Tero Aaltonen p. 02 474 5447

 Vs. yhdyskuntainsinööri Petteri Kylä-Tuomola p. 02 474 5478

 

Kansainvälinen tilanne on johtanut energian hinnan ja saatavuuden ongelmiin koko Euroopassa, Suomi mukaan lukien. Toimijoiden olisi hyvä varautua siihen, että talvikaudella mm. sähköstä voi ajoittain olla pulaa ja, että sähköpula voi johtaa jakelun keskeytyksiin. Edellä mainituista syistä johtuen kaupungin tekninen toimi on valmistellut energiansäästötoimenpiteitä talvikaudelle 2022-2023, eritoten huoltovarmuuden näkökulmasta. Energiansäästötoimia on tarkasteltu heti tehtävien toimenpiteiden sekä tarpeen vaatiessa käyttöön otettavien toimenpiteiden näkökulmista.

 

Infrapalvelut

 

Vastuualue on tarkastellut säästötoimenpiteitä ja pääsääntöisesti infrapalveluissa katujen ja muiden yleisten alueiden valaistus muodostaa suurimman osan energiankulutuksesta. Myös polttoaineet ovat iso osa mutta näiden osalta säästöpotentiaalia ei ole, koska lakisääteiset tehtävät, kuten katujen ja muiden yleisten alueiden yllä- ja kunnossapitotehtävät tulee tilanteesta huolimatta hoitaa. Valaistuksen osalta paras säästötoimenpide olisi käyttöaikojen tarkastaminen, jotta turvallisuus ja palvelutaso saadaan säilytettyä lähes ennallaan. Valaistuksen ajastukset, hieman kohteista riippuen ovat ajastettu sammumaan tai himmenemään (led-valaistus) keskimäärin noin klo 00:30 - 05:00 välisenä aikana. Sammutus/himmennys aikoja olisi mahdollista tarkastaa klo 23:00 - 06:00 väliselle ajalle, jolloin voitaisiin saada arviolta noin 10-15 % kokonaisenergiansäästö. Tarpeen vaatiessa osalla virkistys yms. käyttöön osoitetuilla alueilla voidaan ottaa käyttöön rajoituksia muun muassa rajaamalla käyttöpäiviä joina valaistus on päällä. Katualueita rajoitukset eivät turvallisuussyistä koskisi.

 

Kiinteistöpalvelut

 

Kiinteistöpalveluissa suurin yksittäinen säästöpotentiaali on jo konkretisoitunut uimahallin ollessa peruskorjauksessa ja pois käytöstä. Uimahallin käyttökustannukset pelkästään lämmityksen ja sähkön osalta vuositasolla ovat olleet noin vajaa 100 000 €. Muutoin kiinteistöpalveluiden osalta säästöpotentiaali muodostuu käyttäjien toiminnasta, pihavalaistuksesta, lämmöstä sekä koneiden ja laitteiden säädöistä. Käyttäjien neuvonta sekä ohjeistus on kustannustehokas tapa saada energiansäästöä. Käyttäjiä voitaisiin ohjeistaa mm. tietokoneiden käytön, valaistuksen sekä lämmityksen käytön suhteen. Pihavalaistuksen osalta voitaisiin käyttöaikoja tarkastaa vastaavasti kuin infrapalveluissa. Ilmanvaihtokoneiden osalta käyntiaikoja voidaan tarkastaa niiltä osin kuin teknisesti se on mahdollista, sekä lämmityksen osalta tarkastaa huonelämpötilat 20-21 oC.

 

Pois lukien jo olemassa oleva säästö uimahallista, edellä mainituilla toimenpiteillä olisi mahdollista saada arviolta noin 10 - 15 % kokonaisenergian säästö. Tarpeen vaatiessa voitaisiin poistaa muun muassa autolämmitystolpat pois käytöstä.

 

 

 

Esittelijä: Tekninen johtaja Saarinen Juha

 

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää talvikaudelle 2022-2023 energiansäästötoimenpiteiksi ensisijaisesti:

- katujen ja muiden yleisten alueiden sekä kiinteistöjen pihojen valaistuksen käyttöajan tarkastamisen valaistustyypistä riippuen himmennykseen tai sammuttamiseen klo 23:00 - 06:00 väliseksi ajaksi
- kiinteistöjen käyttäjille annettavan opastuksen ja ohjeistuksen
- kiinteistöjen huonelämpötilojen sekä ilmanvaihtokoneiden käyntiaikojen tarkastaminen

ja toissijaisesti tilanteen niin vaatiessa:

- autolämmityspaikkojen tolppien käytöstä poistaminen
- virkistysreittien yms. valaistuksen käyttöaikojen supistaminen

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.