Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paimion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 03.11.2022/Pykälä 79


 

Jätekuljetuksen kilpailutus jaksolle 1/2023 - 12/2025

 

Tekninen lautakunta 03.11.2022 § 79  

724/02.08.00/2022  

 

Tiivistelmä: Hankintapäätöksen tekeminen Paimion kaupungin jätteiden kuljetuksesta sopimuskaudelle 01/2023 - 12/2025.

 

Valmistelija/lisätietoja antaa:

 Kiinteistöpäällikkö, Tero Aaltonen p. 02 474 5447

 

 

Kaupungin kiinteistöjen jäteiden kuljetuksen nykyinen sopimus päättyy 31.12.2022 ja tästä syystä kiinteistöpalvelut pyysi julkisena kilpailutuksena tarjouksia jätteiden kuljetuksesta 1.1.2023 - 31.12.2025 väliselle ajalle.

 

Kyseessä on ollut avoimella menettelyllä kilpailutettava palvelu ja ennakoidulta arvoltaan kaupungin hankintaohjeiden tarkoittamana pienhankinta, jonka tarjouspyyntö on julkaistu Varsinais-Suomen pienhankintaportaalissa sekä Tarjouspalvelu.fi palvelussa 9.9.2022. Tarjous pyydettiin kokonaispalveluna kuukausi hinnoitteluna jätelajeittain kaupungin kiinteistöjen jätepisteiden jätteiden kuljetuksesta jatkokäsittelyyn jätehuoltomääräyksien mukaisesti. Tarjousten jättämisen määräaikaan 3.10.2022 klo 12:00 mennessä saapui kaksi (2) kappaletta tarjouksia.

 

Tarjoukset oli tarjouspyynnön mukaisia ja tarjoajat täyttivät soveltuvuudelle asetetut vähimmäisvaatimukset koskien tarjoajien taloudellista ja rahoituksellista asemaa sekä teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä.

 

Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous perusteenaan halvin hinta, joka muodostuu palvelun yksikköhintojen muodostamasta vertailuhinnasta. Vertailuhinnat jakautuivat tarjoajien kesken seuraavasti.

 

Tarjoajat

Vertailuhinta (alv 0%)

  1. Lassila ja Tikanoja Oyj

5.511,92 €

  1. Remeo Oy

6.299,78 €

 

Tarjousten avauspöytäkirja on asian liitteenä (liite on salassa pidettävä: Laki viranomaisen toiminan julkisuudesta 6 § 1 momentti kohta 3).

 

Esittelijä: Tekninen johtaja Saarinen Juha

 

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää valita Paimion kaupungin kiinteistöjen jätteiden kuljetuksen palveluntuottajaksi Lassila ja Tikanoja Oyj:n. Hankintayksikköä sitova sopimus eivät synny tällä päätöksellä vaan vasta erikseen tehtävällä kirjallisella sopimuksella. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa tämän pykälän osalta.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkistettiin kokouksessa tämän pykälän osalta.

 

 

Liitteet Tarjouksen avausptk,