Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paimion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 29.09.2022/Pykälä 71 

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025

 

Tekninen lautakunta 29.09.2022 § 71  

432/02.02.00/2022  

 

Valmistelija/

lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Juha Saarinen p. 02 474 5400

 

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.08.2022 § 208 antanut hallintokunnille noudatettavaksi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman laadintaohjeet. Pohjana käytetään vuoden 2022 talousarviota seuraavin tarkennuksin: jokainen hallintokunta tarkastelee toimintaansa strategian mukaisesti ja hakee oma-aloitteisesti mahdollisuuksia tehostaa toimintaa ja tehdä rakenteellisia muutoksia. Palkkoihin arvioidaan 5,0 % kasvu, muihin toimintamenoihin voidaan arvioida 7,0 % kasvu ja suunnitelmavuosille 2,0 %.

 

Lautakunnan talousarvioesitys sisältää vain ulkoiset menot ja tulot, sisäiset erät sekä poistot kirjataan hallintopalveluiden toimesta keskitetysti talousarvion laadinnan myöhemmissä vaiheissa. Esityksessä koko lautakunnan osalta ulkoisten toimintamenojen -sekä tulojen osalta raami ylitetään, johtuen muun muassa hyvinvointialueen perustamiseen liittyvistä muutoksista.

 

Tekninen johtaja ja tehtäväalueiden vastuuhenkilöt esittelevät kokouksessa talousarvioesitystä tarkemmin. Talousarviokirja on asian liitteenä.

 

 

 

Esittelijä: Tekninen johtaja Saarinen Juha

 

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä talousarvioehdotuksen vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025 liitteen mukaisesti ja esittää ehdotukset edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.