Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paimion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 29.09.2022/Pykälä 68


KETS-Liittyjän sopimus

 

Liittyminen Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen 2017-2025

 

Tekninen lautakunta 29.09.2022 § 68  

640/10.06.03/2022  

 

Tiivistelmä: Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen 2017-2025 liittymisen valmistelu kaupunginhallituksen päätöksentekoon.

 

Valmistelija/

lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Juha Saarinen p. 02 474 5400

 

Paimion kaupunki on kaupunginvaltuuston päätöksellä liittynyt Hiilineutraalit kunnat - hankkeeseen vuonna 2019 ja tällöin sitoutunut täyttämään ns. Hinku-kriteerit. Hinku-verkoston 3.11.2021 johtoryhmässä on päätetty, että Hinku-kriteereissä esitetyt toimet tulee ottaa käyttöön vuoden 2022 loppuun mennessä Hinku-verkostosta erottamisen uhalla. Eräs kriteereistä on kunta-alan energiatehokkuussopimukseen 2017-2025 (KETS) liittyminen, jossa Paimion kaupunki ei tällä hetkellä ole.

 

Kunta-alan energiatehokkuussopimus on työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton välinen sopimus energian

tehokkaammasta käytöstä kunta-alalla vuosina 2017 - 2025. Varsinainen sopimus solmitaan Energiaviraston kanssa. Sopimuksen myötä liittyjä asettaa vuodelle 2025 energiasäästötavoitteen, joka vastaa 7,5 % liittyjän energiankäytöstä. Vapaaehtoisilla energiatehokkuussopimuksilla pyritään saavuttamaan Suomelle EU:n tasolta asetetut energiankäytön tehostamistavoitteet. Energiansäästö tukee kasvihuonepäästöjen vähentämistä ja edistää osaltaan huoltovarmuutta energiaomavaraisuuden osalta.

 

Paimion kaupungissa on tehty energiatehokkuuteen liittyviä toimia jo vuosia, joten käytännön tasolla KETS-sopimuksella ei ole vaikutusta prioriteetteihin tai toimintatapaan. Sopimus lisää resurssien tarvetta raportoinnin ja seurannan suhteen (mahdollisesti konsulttiresurssia) sekä taloudellista lisäpanostusta, jotta laadittavan toimenpidesuunnitelman mukaisesti voidaan edetä systemaattisesti kohti säästötavoitetta.Tavoite asetetaan viimeisen raportointivuoden pohjalta eli tässä tapauksessa vuoden 2021 tasosta. Sopimus ei sakon tai minkään muun toimenpiteen osalta pakota mihinkään tiettyihin toimenpiteisiin, vaan kunnat voivat tehdä sellaisia toimenpiteitä mihin pystyvät. Sopimus koskee koko kaupunkikonsernia.

 

KETS-sopimukseen liittymistä on käsitelty vuoden aikana kiinteänä kokousasiana Kestävän kehityksen - työryhmässä ja viranhaltijat ovat osallistuneet useaan työpajaan KETS-sopimuksen käytännön toteuttamiseen liittyen. Kestävän kehityksen työryhmä puoltaa KETS-sopimukseen liittymistä.

 

KETS-sopimus sekä liittyjän sopimus ovat asian liitteinä, oheismateriaaleissa on päättäjille suunnattu infopaketti, jota esitellään lähemmin kokouksessa.

 

Esittelijä: Tekninen johtaja Saarinen Juha

 

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liittymistä Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen 2017-2025.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.