Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paimion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 01.11.2022/Pykälä 88


 

Lausunto Lounais-Suomen jätehuoltopoliittisen ohjelman luonnoksesta

 

Ympäristölautakunta 01.11.2022 § 88  

723/00.04.01/2022  

 

 

 

Valmistelija/lisätietoja antaa:

 Kaskiluoto Liisa, ympäristöinsinööri, p. 02 4745294

 

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan tehtävänä on huolehtia Lounais-Suomen jätehuollon yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisen jätehuoltopoliittisen ohjelman valmistelusta. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Auran, Kaarinan, Kemiönsaaren, Liedon, Marttilan, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Paimion, Paraisten, Pöytyän, Raision, Ruskon, Salon, Sauvon, Turun ja Uudenkaupungin kunnat.

 

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa on valmisteltu jätehuoltopoliittisen ohjelman luonnos ohjelmakaudelle 2023-2028. Ohjelman tavoitteena on muodostaa jätehuollon palvelu- ja viranomaistehtävät yhteistyössä järjestävien kuntien yhteinen näkemys jätehuollon visiosta, tavoitteista ja toimenpiteistä. Ohjelman tavoitteet ohjaavat kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon eri toimijoiden päätöksentekoa, kuntalaisille järjestettävän jätehuollon palvelutason määrittelyä sekä kuntien omaa jätehuoltoon liittyvää toimintaa ja päätöksentekoa.

 

Jätehuoltolautakunta pyytää yhteistoiminta-alueen kunnilta ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:ltä (LSJH) lausuntoa jätehuoltopoliittisen ohjelman luonnoksesta. Ohjelmaluonnos ja sen taustaraportti ovat nähtävillä jätehuoltolautakunnan verkkosivuilla, osoitteessa https://www.turku.fi/uutinen/2022-10-11_kerro-mielipiteesi-jatehuollon-kehittamisen-suunnasta.

 

Lausunnot pyydetään toimittamaan Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle viimeistään 30.11.2022 osoitteeseen jatehuoltolautakunta@turku.fi Lausuntojen perusteella luonnokseen voidaan vielä tehdä tarpeellisiksi katsottuja muutoksia ennen asian käsittelyä jätehuoltolautakunnassa ja luonnoksen toimittamista kuntiin lopullista päätöksenteko varten.

 

Seuraavassa on joitakin poimintoja jätehuoltopoliittisen ohjelmaluonnoksen niistä tavoitteista ja toimenpiteistä, joissa vastuutahoksi on esitetty kunta.

 

Ohjelman ensimmäinen tavoite mm. jätteen määrän vähentämiseksi sisältää monia toimenpiteitä, joissa kunta on asetettu vastuutahoksi. Toimenpide-ehdotukset ovat konkreettisia, selkeitä ja seurannan kannalta kunnassa helposti mitattavia, esim. ruokahävikin määrän vähentäminen tai kierrätyspohjaisten lannoitteiden käytön lisääminen kunnan viherrakentamisessa. Toimenpiteet eivät ole ylivoimaisia toteuttamisen kannalta kunnan arjessa. Monia toimenpiteitä jo toteutetaankin, Paimiossa esim. kirjastosta lainattavat monenlaiset harrastusvälineet. Haasteitakin Paimiossa riittää, mm. jätteen määrän vähentämistä koskevien kriteerien sisällyttäminen kaupungin hankintaohjeisiin tai koulujen ylijäämäruoan ohjaaminen myyntiin.

 

Asukkaiden neuvonnalla ja valistuksella on äärimmäisen tärkeä rooli mm. jätteen määrän vähentämiseksi, lajittelun tehostamiseksi ja erilliskeräyksen lisäämiseksi. Jäteneuvontaa ei oikeastaan koskaan voi olla liikaa tarjolla, kun asukas arjessaan toteuttaa jätteiden lajittelua tai pyrkii jätteen määrän vähentämiseen jatkuvasti muuttuvien ja uudistuvien jätehuollon säännösten ja ohjeiden keskellä.

 

Jätteiden keräyksen ja kuljetuksen logistiikan tehostamiseksi kunnalla on merkittävä rooli maankäytön suunnittelussa. Kaavoitusvaiheessa tulee selvittää mahdollisuudet korttelikeräysjärjestelmien käyttöönottamiseksi ja varaamalla siihen tarvittavat tilat. Uusien alueiden kaavoituksessa kiertotalouden ja jätehuollon aluetarpeiden arvioimisen tulisi olla rutiinitoimenpide, millä ehkäistään niin jätehuollosta aiheutuvia mahdollisia haitallisia ympäristövaikutuksia kuin vaikutetaan ilmastonmuutoksen torjuntaan paikallistasolla. Vanhoilla asuinalueilla on Paimiossakin asukkaiden keskuudessa herännyt kiinnostusta yhteisten jätteenkeräyspisteiden saamiseksi, mutta paikkaa on vaikea löytää, kun sitä ei missään ole erikseen osoitettu. 

 

Jätteiden vastaanottopalveluiden saavutettavuutta arvioitaessa Paimiossa asukkaita palveleva jätteiden lajitteluasema on osatekijä, joka lisää tyytyväisyyttä jätehuollon palveluihin. Asukkaan näkövinkkelistä tärkeintä on toimiva jätehuolto ja lajittelupisteiden sijainti helposti saavutettavissa paikoissa, joissa muutoinkin asioidaan vaikkapa kauppareissun yhteydessä. Asukasta motivoi jätteiden lajitteluun jätehuollon kustannusten väheneminen, kun esim.  polttokelpoisen jäteastian tyhjennysväliä voi pidentää.

 

 

Esittelijä: Paikkatietopäällikkö Lindvall Virpi

 

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää seuraavan lausunnon edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi koskien Lounais-Suomen jätehuoltopoliittisen ohjelman luonnosta: Lounais-Suomen jätehuoltopoliittinen ohjelman luonnos on kunnan näkökulmasta kattava ja antaa hyvän käsityksen alueen jätehuollon visioista, tavoitteista ja toimenpiteistä ohjelmakaudelle. Kunnalle asetetut vastuut toimenpiteiden toteuttamiseksi ovat selkeitä, toteutettavissa olevia  ja toimenpiteet ovat helposti seurattavia tai mitattavia. Paimion kaupunki haluaa korostaa neuvonnan ja valistuksen tärkeyttä jätehuollossa, jotta tieto tavoittaa asukkaat helposti ja ymmärrettävässä muodossa. Neuvonta ja tiedotus on perusta monen jätehuoltopoliittisen ohjelman tavoitteen toteutumiselle, on sitten kyseessä jätteen määrän vähentäminen, kierrätyskelpoisen jätemateriaalin kierrätys tai ymmärrys jätemaksujen ohjausvaikutuksesta.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin