Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paimion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 01.11.2022/Pykälä 86 

Yhteiskäsittelylupa Leena ja Osmo Vähä-Piikkiö, 577-467-1-18

 

Ympäristölautakunta 01.11.2022 § 86  

604/11.01.00/2022  

 

Tiivistelmä: Leena ja Osmo Vähä-Piikkiö hakevat maa-aines- ja  ympäristönsuojelulain mukaista lupaa kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta varten. Toiminnanharjoittaja hakee lisäksi lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

Valmistelija/lisätietoja antaa:

 

Ympäristönsuojelusihteeri Sinikka Koponen-Laiho, p. 02 4745290

Ympäristöinsinööri Liisa Kaskiluoto, p. 02 4745294

 

Kiinteistöllä on ollut kiviaineksen ottoa jo 1990 -luvulta alkaen. Toiminnanharjoittajan edellisten maa-aines- ja ympäristölupien voimassaolot ovat päättyneet 29.5.2022.

 

Hakemuksen vireilläoloa koskeva kuulutus ja hakemusasiakirjat               pidettiin nähtävillä Paimion kaupungin Internetsivuilla 9.9.-              17.10.2022 välisenä aikana. Lisäksi samanaikaisesti hakemuksen               vireilläolosta kuulutettiin Kunnallislehdessä.

 

Asianosaisille on ilmoitettu hakemuksesta 9.9.2022 lähetetyllä kirjeellä ja heille on varattu tilaisuus tulla kuulluksi. Hakemuksesta               pyydettiin viranomaislausunnot kaupungin terveydensuojelu- ja               pelastusviranomaiselta sekä alueelliselta elinkeino-, liikenne- ja               ympäristökeskukselta. Hakemuksesta ei tullut määräaikaan mennessä muistutuksia tai mielipiteitä.

 

Esittelijä: Paikkatietopäällikkö Lindvall Virpi

 

Päätösehdotus: Paimion ympäristölautakunta myöntää tämän päätöksen liitteen mukaisesti Leena ja Osmo Vähä-Piikkiölle maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen sekä ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen luvan kiviaineksen murskaukseen kiinteistöllä Nummenpää 577-467-1-18. Lisäksi toiminnanharjoittajalle myönnetään lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta tätä lupapäätöstä noudattaen.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin