Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paimion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisu.paimio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 01.11.2022/Pykälä 85 

Pakurlantien asemakaava ja asemakaavan muutos, hyväksyminen

 

Ympäristölautakunta 07.04.2020 § 26 

 

 

Valmistelija/lisätietoja antaa:

 

 Paikkatietopäällikkö Virpi Lindvall p. 02 474 5305

 

Maanomistaja on jättänyt Paimion kaupungille asemakaavan muutoshakemuksen Pakurlantien alkupään tonttien rajojen muuttamiseksi. Alueen kaavoitus on ollut kaupungilla pohdinnassa jo aiemmin, joten aluetta laajennetaan koskemaan asemakaavoittamattomia lähitontteja. Alueella on voimassa osittain Ylä-Vistan rakennuskaava vuodelta 1973.

 

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa asemakaavaa vastaamaan nykyistä tilannetta ja saattaa kaupungin keskustassa olevat kiinteistöt asemakaavoituksen piiriin.

 

Kaavahankkeesta laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka asetetaan nähtäville.

 

Paimion kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus ratkaisee asian, joka koskee päätöstä asemakaavan laatimisesta tai muuttamisesta.

 

Esittelijä Paikkatietopäällikkö

 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy asemakaavan ja asemakaavan muutoksen käynnistämisen esityslistan oheismateriaalina olevalle ohjeelliselle suunnittelualueelle ja kuuluttaa vireille tulon.

Lisäksi ympäristölautakunta päättää, että Osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksytään ympäristölautakunnassa erikseen.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin

 _________

 

 

Kaupunginhallitus 29.04.2020 § 106 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy asemakaavan ja asemakaavan muutoksen käynnistämisen esityslistan oheismateriaalina olevalle ohjeelliselle suunnittelualueelle ja kuuluttaa vireille tulon. 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 _________

 

 

Ympäristölautakunta 29.09.2020 § 62 

 

 

Tiivistelmä Pakurlantien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laadinta on               käynnistetty yksityisen maanomistajan aloitteesta Pakurlantien               alkupään tonttien rajojen muuttamiseksi. Aluetta laajennettiin               kaupungin toimesta koskemaan myös asemakaavoittamattomia               lähitontteja Pakurlantien varella sekä osaa korttelista 12 Vistantien ja               Kirjakujan välissä. Kaava laaditaan kaupungin omana työnä.

 

 Alueella on voimassa osittain Ylä-Vistan rakennuskaava vuodelta               1973. Vanhan kaavan ajantasaistaminen ja kaavan laajennus on               tarkoituksenmukaista, jotta alueen kiinteistönjako ja               rakennuspaikkojen käyttötarkoitukset olisivat asemakaavan               mukaiset, ja että keskustassa olevat rakennetut asuinkiinteistöt               saadaan asemakaavoituksen piiriin.

 

 Kaava-alueen maanomistajien kesken pidettiin palaveri 10.2.2020.               Tilaisuudessa keskusteltiin alueen maankäytöstä, kulkuyhteyksistä               sekä tontti- ja kiinteistöjaon järjestelyistä esimerkiksi maanvaihtojen               tai -ostojen avulla.

 

 Kaavahankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma               (OAS) sekä alustava maankäyttöluonnos ja kaavaselostuksen               luonnos. OAS ja luonnosaineisto esitellään kokouksessa

 

Valmistelija/lisätietoja antaa:

 

Kaavoituspäällikkö Jouni Kiimamaa p. 02 474 5281

 

Esittelijä Paikkatietopäällikkö Lindvall Virpi

 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta päättää hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja asettaa valmisteluaineiston nähtäville 21 vrk ajaksi valmisteluvaiheen kuulemista varten (MRL 62 §, MRA 30 §). OAS on nähtävillä kaavan laadinnan ajan ja sitä päivitetään tarpeen mukaan prosessin kuluessa. OAS ja valmisteluaineisto lähetetään tiedoksi viranomaisille. Luonnosaineistosta saadut mielipiteet ja mahdolliset viranomaislausunnot otetaan huomioon kaavaehdotusta laadittaessa.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin

 

 

Ympäristölautakunta 18.05.2021 § 35 

 

 

Valmistelija/lisätietoja antaa:

 

 Kaavoituspäällikkö Jouni Kiimamaa p. 02 474 5281

 

 Pakurlantien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen aineisto on ollut luonnoksena nähtävillä 9.-30.10.2020 välisenä aikana. Valmisteluvaiheessa luonnoksesta annetut mielipiteet ja viranomaislausunnot on otettu huomioon kaavaehdotusta laadittaessa.

 

Kaavahankkeesta on laadittu 28.4.2021 päivätty kaavaehdotus liitteineen. Ehdotusaineisto on esityslistan liitteenä ja sitä esitellään kokouksessa.

 

 

Esittelijä Paikkatietopäällikkö Lindvall Virpi

 

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 30 vrk ajaksi (MRL 65 §, MRA 27 §). Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin

 

 

Kaupunginhallitus 02.06.2021 § 170 

 

 

Valmistelija/lisätietoja antaa:

 

 Kaavoituspäällikkö Jouni Kiimamaa p. 02 474 5281

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jussinmäki Jari

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 30 vrk ajaksi (MRL 65 §, MRA 27 §). Kaavaehdotuksesta
pyydetään lausunnot viranomaisilta.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Ympäristölautakunta 01.11.2022 § 85  

216/10.01.03/2020  

 

Valmistelija/lisätietoja antaa:

 Kaavoituspäällikkö Jouni Kiimamaa p. 02 474 5281

 

Pakurlantien asemakaava ja asemakaavan muutos on ollut ehdotuksena nähtävillä 11.6.-10.8.2021 välisenä aikana. Ehdotuksesta saatiin kolme lausuntoa ja kaksi muistutusta, joihin kaavan laatija on laatinut vastineet. Lausuntojen ja muistutusten tiivistelmä ja vastineet on esitetty kaavaselostuksessa. Kaavaehdotukseen on tehty lausuntojen ja muistutusten perusteella pieniä muutoksia. Niitä osallisia, joita muutokset koskevat, on tiedotettu ja kuultu erikseen.

 

Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 12, katualuetta ja tiealuetta. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu osa korttelista 12 ja katualuetta.

 

Esittelijä: Paikkatietopäällikkö Lindvall Virpi

 

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää Pakurlantien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin