Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Avaa haku

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.06.2019 klo 17:00 - 18:30


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  174 Pöytäkirjan tarkastajat
  175 Joukkoliikennesuunnitelman laatiminen/loppuraportti
  176 Palveluliikenteen hinnoittelu 1.8. - 31.12.2019
  177 Kutsuntalautakunnan jäsenten valinta vuoden 2019 kutsuntaan
  178Koivulinnan asemakaavan vireilletulo
  179Kaptenskanpolku 1 asemakaavan muutoksen vireilletulo
  180Paimiontien LV-alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo
  181 Kaupunginvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano
  182 Johannes-Sovetsk kuntalais- ja juhlamatka 30.8.-1.9.2019
  183 Talousarvion toteutuminen 1.1. - 30.4.2019
  184 Tiedoksiannot
  185 Mahdollisesti esille tulevat kiireelliset asiat
  186 Muut asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Hongisto Jukka Pj ( x )
  Autti Santeri Varaj ( )
  Alander Eira I vpj ( x )
  Karlsson Kristina Varaj ( )
  Virta Timo II vpj ( x )
  Lahti Tapani Varaj ( )
  Ansio Sanna-Maija Jäsen ( x )
  Kaarlela Markus Varaj ( )
  Ilola Timo Jäsen ( x )
  Rantanen Janne Varaj ( )
  Jalonen Kimmo Jäsen ( x )
  Heurlin Eeva Varaj ( )
  Mulari Marika Jäsen ( x )
  Nuotio Minna Varaj ( )
  Murto Sari Jäsen ( x )
  Rannikko Sari Varaj ( )
  Nieminen Tomi Jäsen ( x )
  Klemola Anu Varaj ( )
  Uusitalo Joona Jäsen ( x )
  Lindberg Mikko Varaj ( )
  Hallisto Reijo Kv:n pj ( x )
  Lahti Helena Kv:n I vpj ( x )
  Mäkelä Timo KV:n II vpj ( - )
  Rautio Rauno Kv:n III vpj ( x )
  Jussinmäki Jari Esittelijä ( x )
  Hölsö Jaana Ptk pit ( x )
 
 Nähtävilläolo  
 
  Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 2. heinäkuuta 2019 alkaen yleisessä tietoverkossa. 


©