Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Avaa haku

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.06.2019 klo 17:00 - 21:05


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  147 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  148 Pöytäkirjan tarkastajat
  149 Paimion ympäristöohjelman laatiminen
  150 Maapoliittisen ohjelman hyväksyminen
  151 Pakurlanmetsän asemakaava ja asemakaavan muutos, hyväksyminen
  152 Talouden tasapainottamistoimenpiteet, talousarviomuutokset
  153 Hallintosäännön päivityksiä
  154 Hyvinvointikertomus 2017 - 2020, vuoden 2018 raportti
  155Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelman hyväksyminen/ laadinta-aikataulun vahvistaminen
  156 Palveluliikenteen hankinta ajalle 1.8.2019 - 31.7.2021/hankintaoikaisuvaatimus
  157 Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys vuosille 2019-2020
  158 Kaupunginhallituksen kokousten koollekutsuminen, varsinaisten kokousten pitäminen, pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtäville asettaminen
  159 Kaupunginhallituksen edustajien ja varaedustajien valitseminen lautakuntiin
  160 Toimikuntien ja työryhmien asettaminen
  161 Yhtiökokousedustajien valitseminen
  162 Edustajien nimeäminen yhteisöihin
  163 Edustajien nimeäminen seudullisiin toimikuntiin ja työryhmiin
  164 Sosiaaliasiamiehen raportti vuodesta 2018
  165 Valtuustoaloite tulevien kaava-alueiden teiden nimeämisestä vanhan Johanneksen paikannimien mukaan
  166 Tiedoksiannot
  167 Maa-alueen myyminen Jokipuistosta
  168 Mäntykankareen Vesi Oy:n yhtiökokous
  169 Tilikunta Oy:n yhtiökokous
  170 Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ylimääräinen yhtiökokous (Salainen asia, julkisuuslain 24§ kohta 20)
  171 Mahdollisesti esille tulevat kiireelliset asiat
  172 Muut asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Hongisto Jukka Pj ( x )
  Autti Santeri Varaj ( )
  Alander Eira I vpj ( x )
  Karlsson Kristina Varaj ( )
  Virta Timo II vpj ( x )
  Lahti Tapani Varaj ( )
  Ansio Sanna-Maija Jäsen ( x )
  Kaarlela Markus Varaj ( )
  Ilola Timo Jäsen ( x )
  Rantanen Janne Varaj ( )
  Jalonen Kimmo Jäsen ( x )
  Heurlin Eeva Varaj ( )
  Mulari Marika Jäsen ( x )
  Nuotio Minna Varaj ( )
  Murto Sari Jäsen ( x )
  Rannikko Sari Varaj ( )
  Nieminen Tomi Jäsen ( - )
  Klemola Anu Varaj ( x )
  Uusitalo Joona Jäsen ( x )
  Lindberg Mikko Varaj ( )
  Hallisto Reijo Kv:n pj ( x )
  Lahti Helena Kv:n I vpj ( x )
  Mäkelä Timo KV:n II vpj ( - )
  Rautio Rauno Kv:n III vpj ( x )
  Jussinmäki Jari Esittelijä ( x )
  Hölsö Jaana Ptk pit ( x )
  Leino Meri  As tunt ( x )
  Suominen Juha As tunt ( x )
  Taipale Mari As tunt ( x )
 
 Nähtävilläolo  
 
  Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 11. kesäkuuta 2019 alkaen yleisessä tietoverkossa 


©