Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Avaa haku

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.05.2019 klo 17:00 - 19:00


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  129 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  130 Pöytäkirjan tarkastajat
  131 Turun Seudun Vesi Oy:n ajankohtaiset/Kaarinan ja Liedon kanne (Salainen asia, julkisuuslain § 24 kohta 19)
  132 Turun Seudun Vesi Oy, Raision kanne (Salainen asia, julkisuuslain § 24 kohta 19)
  133 Palveluliikenteen hankinta ajalle 1.8.2019 - 31.7.2021/hankintaoikaisuvaatimus
  134 Kaarea Oy:n ylimääräinen yhtiökokous (Salainen asia, julkisuuslain § 24 kohdat 17 ja 20)
  135 Paimion Yrityskehitys Oy:n yhtiökokous
  136 Varsinais-Suomen Ajoharjoittelurata Oy:n varsinainen yhtiökokous
  137 Lausunto sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksesta/ jätehuoltolautakunnan päätös/hallinto-oikeuden vastaselityspyyntö
  138Sopimus yhteistyöstä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnassa
  139 Kaupunginvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano
  140 Valtuustoaloite sosiaalisen luototuksen käyttöönotosta Paimiossa
  141 Valtuustoaloite tehostetun palveluasumisen kustannuksista
  142 Valtuustoaloite tehostetun palveluasumisen valvonnasta Viljaskassa
  143 Turun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Paimion kaupungin ja Esperi Care Oy:n välistä yhteistyötä koskevasta päätöksestä tehtyyn valitukseen/lisälausuntopyyntö/THO:n päätös
  144 Tiedoksiannot
  145 Mahdollisesti esille tulevat kiireelliset asiat
  146 Muut asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Ilola Timo Pj ( x )
  Rantanen Janne Varaj ( )
  Alander Eira I vpj ( x )
  Karlsson Kristina Varaj ( )
  Virta Timo II vpj ( x )
  Lahti Tapani Varaj ( )
  Ansio Sanna-Maija Jäsen ( x )
  Mäkelä Timo Varaj ( )
  Jalonen Kimmo Jäsen ( x )
  Heurlin Eeva Varaj ( )
  Mulari Marika Jäsen ( x )
  Nuotio Minna Varaj ( )
  Murto Sari Jäsen ( x )
  Rannikko Sari Varaj ( x )
  Nieminen Tomi Jäsen ( x )
  Klemola Anu Varaj ( )
  Simolin Anton Jäsen ( x )
  Kaarlela Markus Varaj ( )
  Uusitalo Joona Jäsen ( x )
  Lindberg Mikko Varaj ( )
  Hallisto Reijo Kv:n pj ( x )
  Lahti Helena Kv:n I vpj ( - )
  Hongisto Jukka Kv:n II vpj ( - )
  Rautio Rauno Kv:n III vpj ( x )
  Jussinmäki Jari Esittelijä ( x )
  Hölsö Jaana Ptk pit ( x )
  Thureson Vesa  As tunt ( x )
 
 Nähtävilläolo  
 
  Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 28. toukokuuta 2019 alkaen yleisessä tietoverkossa 


©