Poistuminen | Toimielimet | Ympäristölautakunta | Avaa haku

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 18.06.2019 klo 17:00 - 19:06


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  49 Pöytäkirjan tarkastajat
  50 Ympäristölautakunnan delegointipäätös, paikkatietovastaava
  51 Ympäristölautakunnan delegointipäätös, kaavoituspäällikkö
  52 Poikkeamislupahakemus Oinilan asemakaavasta
  53Paimion ympäristöohjelman asettaminen nähtäville
  54 Liittyminen Hiilineutraalit kunnat -hankkeeseen
  55Paimion Ekopuutarhakylän asemakaava, hyväksyminen
  56Koivulinnan asemakaavan vireilletulo
  57Kaptenskanpolku 1 asemakaavan muutoksen vireilletulo
  58Tiilpruukintien asemakaavamuutoksen vireilletulo
  59Paimiontien LV-alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo
  60 Urheilupuiston kehittämisen asukastilaisuus
  61 Selvityspyyntö
  62 Esitutkintapyyntö (salainen, Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24.3 §)
  63 Kehotus kiinteistön siivoamiseksi
  64 Syksyn kokouspäivät
  65 Tiedoksiannot
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Ristilä Pasi Puheenjohtaja ( X )
  Granö Erkki  Varajäsen ( )
  Turpeinen Heikki Varapuheenjohtaja ( )
  Ylihonko Markku  Varajäsen ( X )
  Hyssälä Tuomas  Jäsen ( X )
  Tuomola Mika  Varajäsen ( )
  Simola Lauri  Jäsen ( X )
  Klemola Anu  Varajäsen ( )
  Päätalo Seppo   Jäsen ( X )
  Klapuri Tintti  Varajäsen ( )
  Reunanen Kristiina  Jäsen ( )
  Autti Santeri  Varajäsen ( )
  Mäenpää Marja Jäsen ( X )
  Tuominen Satu  Varajäsen ( )
  Tuunainen Kristiina  Jäsen ( )
  Lahti Helena  Varajäsen ( X )
  Vairinen-Salmela Johanna  Jäsen ( )
  Valkonen Kimmo  Varajäsen ( )
  Paavilainen Veikko  Nuorison. edustaja ( )
  Laaksonen Mikael  Nuorison varaed. ( )
  Hongisto Jukka  Kh:n puheenjohtaja ( )
  Alander Eira  Kh:n edustaja ( )
  Mulari Marika  Kh:n varaedustaja ( X )
  Jussinmäki Jari Kaupunginjohtaja ( )
  Lindvall Virpi  Esittelijä ( X )
  Koponen-Laiho Sinikka  Pöytäkirjanpitäjä ( X )
  Kylén Markku Tekninen johtaja ( )
  Taipale Maria  Asiantuntija ( X )
  Uusimäki Merja-Hannele  Asiantuntija ( X )
  Leino Meri  Asiantuntija ( X )
 
 Nähtävilläolo  
 
  25.6.2019 Kaupungintalo 


©