Poistuminen | Toimielimet | Ympäristölautakunta | Avaa haku

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 02.04.2019 klo 17:00 - 19:20


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  17 Pöytäkirjan tarkastajat
  18Maapoliittisen ohjelman hyväksyminen
  19Paimion Ekopuutarhakylän asemakaava, ehdotus nähtäville
  20Urheilupuiston asemakaavan muutos, valmisteluaineisto
  21 Suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamislupahakemus
  22 Rakennustarkastajan viran täyttölupa
  23 Paimion ympäristöohjelman laatiminen
  24Paimion kasvihuonekaasupäästöt -raportti
  25 Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot
  26 Tiedoksiannot
  27 Ympäristökatselmus
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Ristilä Pasi Puheenjohtaja ( X )
  Granö Erkki  Varajäsen ( )
  Turpeinen Heikki Puheenjohtaja ( X )
  Ylihonko Markku  Varajäsen ( )
  Hyssälä Tuomas  Jäsen ( )
  Tuomola Mika  Varajäsen ( )
  Simola Lauri  Jäsen ( X )
  Malli Sara  Varajäsen ( )
  Päätalo Seppo   Jäsen ( X )
  Klapuri Tintti  Varajäsen ( )
  Reunanen Kristiina  Jäsen ( )
  Autti Santeri  Varajäsen ( )
  Mäenpää Marja Jäsen ( X )
  Tuominen Satu  Varajäsen ( )
  Tuunainen Kristiina  Jäsen ( )
  Lahti Helena  Varajäsen ( X )
  Vairinen-Salmela Johanna  Jäsen ( X )
  Valkonen Kimmo  Varajäsen ( )
  Paavilainen Veikko  Nuorison edustaja ( )
  Laaksonen Mikael  Nuorison varaed. ( )
  Jalonen Kimmo  Kh:n edustaja ( X )
  Alander Eira  Kh:n varaedustaja ( )
  Ilola Timo  Kh:n puheenjohtaja ( X )
  Jussinmäki Jari Kaupunginjohtaja ( X )
  Lindvall Virpi  Esittelijä ( X )
  Koponen-Laiho Sinikka  Pöytäkirjanpitäjä ( X )
  Kylén Markku Tekninen johtaja ( X )
  Uusimäki Merja-Hannele  Asiantuntija ( X )
  Taipale Maria  Asiantuntija ( X )
  Leino Meri  Asiantuntija ( X )
  Suominen Juha  Asiantuntija ( X )
 
 Nähtävilläolo  
 
  9.4.2019 Kaupungintalo 


©