Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Avaa haku

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.03.2019 klo 17:00 - 20:33


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  51 Pöytäkirjan tarkastajat
  52Pakurlanmetsän asemakaava ja asemakaavan muutos, ehdotus nähtäville
  53 Kaavoituskatsaus 2019
  54 Maa-alueen ostaminen Koivulinnan alueelta
  55 Kaupunginviraston sulkeminen kesällä 2019
  56 Kaupunginvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano
  57 Arkea Oy:n varsinainen yhtiökokous
  58 Kaarea Oy:n ylimääräinen yhtiökokous
  59 Valtuustoaloite luottamushenkilöiden oikeuksien ja vastuiden selvittämiseksi kaupungin järjestämistä, mutta ei itse tuottamista hoivapalveluista
  60 Valtuustoaloite 1-2 luokkalaisten vuoropäivähoitomahdollisuuden selvittämiseksi vuoden 2020 talousarvion laadintaa varten
  61 Valtuustoaloite julkisen liikenteen kehittämisestä Paimiossa palvelemaan paremmin työssäkäynnin tarpeita
  62 Valtuustoaloite omaishoitajista - palkatta puurtajista ja heidän jaksamisestaan
  63 Valtuustoaloite tulevien kaava-alueiden teiden nimeämisestä vanhan Johanneksen paikannimien mukaan
  64 Tiedoksiannot
  65 Nuorisovaltuuston kokoonpano ja edustus eri toimielimissä vuonna 2019
  66 Mahdollisesti esille tulevat kiireelliset asiat
  67Muut asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Ilola Timo Pj ( x )
  Rantanen Janne Varaj ( )
  Alander Eira I vpj ( x )
  Karlsson Kristina Varaj ( )
  Virta Timo II vpj ( x )
  Lahti Tapani Varaj ( )
  Ansio Sanna-Maija Jäsen ( x )
  Mäkelä Timo Varaj ( )
  Jalonen Kimmo Jäsen ( x )
  Heurlin Eeva Varaj ( )
  Mulari Marika Jäsen ( x )
  Nuotio Minna Varaj ( )
  Murto Sari Jäsen ( x )
  Rannikko Sari Varaj ( )
  Nieminen Tomi Jäsen ( - )
  Klemola Anu Varaj ( x )
  Simolin Anton Jäsen ( x )
  Kaarlela Markus Varaj ( )
  Uusitalo Joona Jäsen ( x )
  Lindberg Mikko Varaj ( )
  Hallisto Reijo Kv:n pj ( x )
  Lahti Helena Kv:n I vpj ( - )
  Hongisto Jukka Kv:n II vpj ( x )
  Rautio Rauno Kv:n III vpj ( x )
  Jussinmäki Jari Esittelijä ( x )
  Hölsö Jaana Ptk pit ( x )
  Taipale Maria  As tunt ( x )
 
 Nähtävilläolo  
 
  Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 12. maaliskuuta 2019 alkaen yleisessä tietoverkossa 


©