Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 21.05.2019 klo 17:00 - 18:41


 Pykälä   Otsikko  
 
  35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  36 Pöytäkirjan tarkastajat
  37 Esityslistan hyväksyminen
  38Sosiaali-ja terveyslautakunnan talouden toteumaraportti 1.1. -31.3.2019 ja talouden tasapainottamisesitys
  39 Lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautisten palvelujen hankinnan option käyttäminen
  40 Paimion kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden liittyminen sosiaalihuollon Kanta-palveluihin
  41Sopimus yhteistyöstä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnassa
  42Sosiaaliasiamiehen raportti vuodesta 2018
  43Vaikeavammaisten henkilöiden asumispalvelujen hankinta
  44 Viranhaltijapäätökset ajalta 16.4. -15.5.2019
  45 Ilmoitusasiat
  46 Muut asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Lehikoinen Jouni  Pj ( x )
  Kuopila Juha  Varaj ( )
  Huhtala Päivi  Varapj ( x )
  Kuusela Mervi  Varaj ( )
  Jätinvuori Marita  Jäsen ( x )
  Löytynoja Anette  Varaj ( )
  Karlsson Kristina  Jäsen ( x )
  Tikkanen Kirsi  Varaj ( )
  Mäkinen Juha  Jäsen ( )
  Rannikko Sari  Varaj ( x )
  Mäkinen Martti  Jäsen ( x )
  Mäkelä Matti  Varaj ( )
  Palosaari Anne-Ly  Jäsen ( x )
  Kovanen Mikko  Varaj ( )
  Suominen Kristian  Jäsen ( )
  Backman Rami  Varaj ( )
  Virta Boke  Jäsen ( x )
  Hellstén Mauri Varaj ( )
  Murto Sari  Kh:n ed ( x )
  Ilola Timo  Kh:n pj ( x )
  Jussinmäki Jari Kjoht ( )
  Pöyhönen Eeva-Sirkku  Esittelijä ( x )
  Makkonen Heli-Maarit Pöytäkirjanpitäjä ( x )
  Lahti Noora  Asiantuntija ( x )


©