Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.04.2019 klo 17:00 - 18:45


 Pykälä   Otsikko  
 
  22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  23 Pöytäkirjan tarkastajat
  24 Esityslistan hyväksyminen
  25 Oikaisuvaatimus omaishoidon tukea koskevaan päätökseen (salainen asia laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta § 24 perusteella)
  26 Oikaisuvaatimus sosiaalihuoltolain mukaiseen viranhaltijapäätökseen (salainen asia laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta § 24 perusteella)
  27 Valtuustoaloite omaishoitajista - palkatta puurtajista ja heidän jaksamisestaan
  28 Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
  29 Omaishoidon tuen lomittajan asiakasmaksu
  30 Vanhusten tehostetun palveluasumisen puitesopimusten jatkaminen ajalla 1.5.2020 - 30.4.2021
  31 Sosiaaliohjaajan viran perustaminen 01.08.2019 alkaen
  32 Viranhaltijapäätökset ajalta 21.2. - 10.4.2019
  33 Ilmoitusasiat
  34 Muut asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Lehikoinen Jouni  Pj ( x )
  Kuopila Juha  Varaj ( )
  Huhtala Päivi  Varapj ( x )
  Kuusela Mervi  Varaj ( )
  Jätinvuori Marita  Jäsen ( x )
  Löytynoja Anette  Varaj ( )
  Karlsson Kristina  Jäsen ( x )
  Tikkanen Kirsi  Varaj ( )
  Mäkinen Juha  Jäsen ( )
  Rannikko Sari  Varaj ( x )
  Mäkinen Martti  Jäsen ( x )
  Mäkelä Matti  Varaj ( )
  Palosaari Anne-Ly  Jäsen ( x )
  Kovanen Mikko  Varaj ( )
  Suominen Kristian  Jäsen ( )
  Backman Rami  Varaj ( )
  Virta Boke  Jäsen ( x )
  Hellstén Mauri Varaj ( )
  Murto Sari  Kh:n ed ( )
  Ilola Timo  Kh:n pj ( x )
  Jussinmäki Jari Kjoht ( x )
  Pöyhönen Eeva-Sirkku  Esittelijä ( x )
  Makkonen Heli-Maarit Pöytäkirjanpitäjä ( x )
  Lahti Noora  Asiantuntija ( x )


©