Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 26.02.2019 klo 17:00 - 19:55


 Pykälä   Otsikko  
 
  12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  13 Pöytäkirjan tarkastajat
  14 Esityslistan hyväksyminen
  15 Oikaisuvaatimus sosiaalihuoltolain mukaiseen viranhaltijapäätökseen (salainen asia laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta § 24 perusteella)
  16Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2018
  17Ikääntyneiden palvelujen myöntämisohjeen päivitys
  18 Osallistuminen mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisen seudulliseen kilpailutukseen
  19 Viranhaltijapäätökset ajalta 10.1.-20.2.2019
  20 Ilmoitusasiat
  21 Muut asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Lehikoinen Jouni  Pj (x)
  Kuopila Juha  Varaj ( - )
  Huhtala Päivi  Varapj ( x )
  Kuusela Mervi  Varaj ( - )
  Jätinvuori Marita   Jäsen ( x )
  Löytynoja Anette  Varaj ( - )
  Karlsson Kristina  Jäsen ( x )
  Tikkanen Kirsi  Varaj ( - )
  Mäkinen Juha  Jäsen ( - )
  Rannikko Sari  Varaj ( x )
  Mäkinen Martti  Jäsen ( x )
  Mäkelä Matti  Varaj ( - )
  Palosaari Anne-Ly  Jäsen ( x )
  Kovanen Mikko  Varaj ( - )
  Suominen Kristian  Jäsen ( - )
  Backman Rami  Varaj ( - )
  Virta Boke  Jäsen ( x )
  Malli Sara  Varaj ( - )
  Murto Sari  Kh:n ed ( x )
  Ilola Timo  Kh:n pj ( - )
  Jussinmäki Jari Kjoht ( x )
  Pöyhönen Eeva-Sirkku  Esittelijä ( x )
  Makkonen Heli-Maarit Pöytäkirjanpitäjä ( x )
  Lahti Noora  Asiantuntija ( x )


©