Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 15.01.2019 klo 17:00 - 18:26


 Pykälä   Otsikko  
 
  1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  2 Pöytäkirjan tarkastajat
  3 Esityslistan hyväksyminen
  4Ikähmisten ja kehitysvammaisten perhehoidon toimintaohjeet vuodelle 2019
  5Perhehoidon toimintaohje vuodelle 2019
  6 Oikaisuvaatimus vammaispalvelulain mukaiseen viranhaltijapäätökseen (salainen asia laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta § 24 perusteella)
  7 Odotusajat vanhuspalveluihin 1.7. -31.12.2018
  8Omaishoidon tuen myöntämisohjeen täydentäminen
  9 Viranhaltijapäätökset ajalta 7.12.2018 - 9.1.2019
  10 Ilmoitusasiat
  11 Muut asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Lehikoinen Jouni  Pj ( x )
  Kuopila Juha  Varaj ( )
  Huhtala Päivi  Varapj ( x )
  Kuusela Mervi  Varaj ( )
  Jätinvuori Marita  Jäsen ( x )
  Löytynoja Anette  Varaj ( )
  Karlsson Kristina  Jäsen ( x )
  Tikkanen Kirsi  Varaj ( )
  Mäkinen Juha  Jäsen ( )
  Rannikko Sari  Varaj ( x )
  Mäkinen Martti  Jäsen ( x )
  Mäkelä Matti  Varaj ( )
  Palosaari Anne-Ly  Jäsen ( x )
  Kovanen Mikko  Varaj ( )
  Suominen Kristian  Jäsen ( x )
  Backman Rami  Varaj ( )
  Virta Boke  Jäsen ( x )
  Malli Sara  Varaj ( )
  Murto Sari  Kh:n ed ( x )
  Ilola Timo  Kh:n pj ( x )
  Jussinmäki Jari Kjoht ( x )
  Pöyhönen Eeva-Sirkku  Esittelijä ( x )
  Makkonen Heli-Maarit Pöytäkirjanpitäjä ( x )
  Lahti Noora  Asiantuntija ( x )


©