Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Avaa haku

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.12.2018 klo 17:00 - 20:05


 Pykälä   Otsikko  
 
  299 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  300 Pöytäkirjan tarkastajat
  301 Joukkoliikenteen järjestäminen Paimio-Turku 1.7.2019 alkaen
  302Turun seudun hankintayhteistyösopimuksen uudistaminen
  303 Seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuus hanke/ osallistumisesta päättäminen
  304Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen, ostolaskujen hyväksyjien ja vastuuhenkilöiden vahvistaminen
  305 Kaupunginhallituksen vuoden 2019 kokouspäivät
  306 Virkavapaan myöntäminen henkilöstöpäällikölle ja sijaisen palkkaaminen
  307 Henkilöstön muistamissäännön päivittäminen
  308 Kuluttaja- ja kilpailuviraston lausuntopyyntö päätösluonnoksesta / KKV:n päätös
  309 Valtuustoaloite koulukiusaamisen ehkäisemiseksi Paimiossa
  310 Toimikuntien ja työryhmien asettaminen / vammais- ja vanhusneuvoston henkilömuutoksia
  311 Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ylimääräinen yhtiökokous (Salainen asia, julkisuuslain 24§ kohta 20)
  312 Sementtivalimon asemakaavan ja Tiilitehtaan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen täytäntöönpano
  313 Tiedoksiannot
  314 Mahdollisesti esille tulevat kiireelliset asiat
  315 Muut asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Ilola Timo Pj ( x )
  Rantanen Janne Varaj ( )
  Alander Eira I vpj ( x )
  Karlsson Kristina Varaj ( )
  Virta Timo II vpj ( x )
  Lahti Tapani Varaj ( )
  Ansio Sanna-Maija Jäsen ( - )
  Mäkelä Timo Varaj ( x )
  Jalonen Kimmo Jäsen ( x )
  Heurlin Eeva Varaj ( )
  Mulari Marika Jäsen ( x )
  Nuotio Minna Varaj ( )
  Murto Sari Jäsen ( x )
  Rannikko Sari Varaj ( )
  Nieminen Tomi Jäsen ( x )
  Klemola Anu Varaj ( )
  Simolin Anton Jäsen ( x )
  Kaarlela Markus Varaj ( )
  Uusitalo Joona Jäsen ( x )
  Lindberg Mikko Varaj ( )
  Hallisto Reijo Kv:n pj ( x )
  Lahti Helena Kv:n I vpj ( x )
  Kallio Jarkko Kv:n II vpj ( x )
  Rautio Rauno Kv:n III vpj ( x )
  Jussinmäki Jari Esittelijä ( x )
  Hölsö Jaana Ptk pit ( x )
  Koskela Soile As tunt ( x )
 
 Nähtävilläolo  
 
  Tiistaina 18.12.2018 kaupungin verkkosivulla: www.paimio.fi/paatoksenteko/esityslistat_ja_poytakirjat 


©