Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Avaa haku

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.11.2018 klo 17:00 - 19:05


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  284 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  285 Pöytäkirjan tarkastajat
  286 Kauppatien asemakaava ja asemakaavan muutos, hyväksymiskäsittely
  287 Pakurlanmetsän asemakaava ja asemakaavan muutos, vireille tulo
  288 Palveluliikenteen kilpailutus/ sopimuksen jatkaminen
  289 Lausunnon antaminen kuntalain muuttamisesta
  290 Kuluttaja- ja kilpailuviraston lausuntopyyntö päätösluonnoksesta
  291 Kaupunginvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano
  292 Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiökokous
  293Lausunto sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksesta/ jätehuoltolautakunnan päätös
  294 Kuntalaisille suunnatun laajakaistaverkon laajentaminen liikenne- ja viestintäministeriön tukiohjelman avulla
  295 Tiedoksiannot
  296 Sosiaaliohjaajan viran tehtävänimikkeen muuttaminen työvoimasuunnittelijaksi
  297 Mahdollisesti esille tulevat kiireelliset asiat
  298 Muut asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Ilola Timo Pj ( x )
  Rantanen Janne Varaj ( )
  Alander Eira I vpj ( x )
  Karlsson Kristina Varaj ( )
  Virta Timo II vpj ( x )
  Lahti Tapani Varaj ( )
  Ansio Sanna-Maija Jäsen (- )
  Mäkelä Timo Varaj ( x )
  Jalonen Kimmo Jäsen ( x )
  Heurlin Eeva Varaj ( )
  Mulari Marika Jäsen ( x )
  Nuotio Minna Varaj ( )
  Murto Sari Jäsen ( x )
  Rannikko Sari Varaj ( )
  Nieminen Tomi Jäsen ( - )
  Klemola Anu Varaj ( x )
  Simolin Anton Jäsen ( x )
  Kaarlela Markus Varaj ( )
  Uusitalo Joona Jäsen ( x )
  Lindberg Mikko Varaj ( )
  Hallisto Reijo Kv:n pj ( x )
  Lahti Helena Kv:n I vpj ( x )
  Kallio Jarkko Kv:n II vpj ( - )
  Rautio Rauno Kv:n III vpj ( x )
  Hölsö Jaana Esittelijä ( x )
  Alho Niina Ptk pit ( x )
  Suominen Juha  As tunt ( x )
 
 Nähtävilläolo  
 
  Tiistaina 27.11.2018 kaupungin verkkosivulla: www.paimio.fi/paatoksenteko/esityslistat_ja_poytakirjat 


©