Poistuminen | Toimielimet | Ympäristölautakunta | Avaa haku

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 11.12.2018 klo 17:00 - 18:26


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  93 Pöytäkirjan tarkastajat
  94 Ympäristölautakunnalle vuodeksi 2019 osoitetun määrärahan jakaminen osatehtävä 1-tasolla, vastuuhenkilöiden ja tositteen hyväksyjien nimeäminen
  95 Maisematyölupahakemus Paimion parantolan lähialueella / lausunto Turun hallinto-oikeudelle
  96 Poikkeuslupahakemus Vistan osayleiskaavamerkinnästä
  97 Suunnittelutarveratkaisuhakemus
  98Saaren asemakaava-alueen 7. vaiheen rakentamistapaohjeet
  99 Toimistotila/liikehuoneiston asettaminen käyttökieltoon ja luvaton rakentaminen
  100 Ympäristölautakunnan lausunto Sauvon kunnan Marjaniemen alueen ranta-asemakaavaluonnoksesta
  101 Hallintopakkopäätös koskien vesihuoltolaitoksen viemäriin liittämisestä määräämistä / Uhkasakon tuomitseminen / Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle
  102 Vapautushakemus koskien kiinteistön liittämistä viemäriverkkoon
  103 Valitus toistuvasta savun aiheuttamasta terveyshaitasta
  104 Ympäristölupapäätös: NCC Industry Oy / Lausunto valituksista Vaasan hallinto-oikeudelle / Vaasan hallinto-oikeuden päätös
  105 Kevään 2019 kokoukset
  106 Tiedoksiannot
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Ristilä Pasi Puheenjohtaja ( X )
  Granö Erkki  Varajäsen ( )
  Turpeinen Heikki Varapuheenjohtaja ( )
  Ylihonko Markku  Varajäsen ( X )
  Hyssälä Tuomas  Jäsen ( X )
  Tuomola Mika  Varajäsen ( )
  Simola Lauri  Jäsen ( X )
  Malli Sara  Varajäsen ( )
  Päätalo Seppo   Jäsen ( X )
  Klapuri Tintti  Varajäsen ( )
  Reunanen Kristiina  Jäsen ( X )
  Autti Santeri  Varajäsen ( )
  Mäenpää Marja Jäsen ( X )
  Tuominen Satu  Varajäsen ( )
  Tuunainen Kristiina  Jäsen ( )
  Lahti Helena  Varajäsen ( X )
  Vairinen-Salmela Johanna  Jäsen ( X )
  Valkonen Kimmo  Varajäsen ( )
  Paavilainen Veikko  Nuorison. edustaja ( X )
  Laaksonen Mikael  Nuorison varaed. ( )
  Jalonen Kimmo  Kh:n edustaja ( X )
  Alander Eira  Kh:n varaedustaja ( )
  Ilola Timo  Kh:n puheenjohtaja ( )
  Jussinmäki Jari Kaupunginjohtaja ( )
  Suominen Juha Esittelijä ( X )
  Lindvall Virpi  Asiantuntija ( X )
  Kylén Markku Tekninen johtaja ( )
  Koponen-Laiho Sinikka  Pöytäkirjanpitäjä ( X )
  Korpela Vesa  Asiantuntija ( )
  Uusimäki Merja-Hannele  Asiantuntija ( X )
  Johansson Bert  Asiantuntija ( X )
 
 Nähtävilläolo  
 
  18.12.2018 Kaupungintalo 


©