Poistuminen | Toimielimet | Ympäristölautakunta | Avaa haku

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 06.11.2018 klo 17:00 - 18:35


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  83 Pöytäkirjan tarkastajat
  84 Maisematyölupahakemus Paimion parantolan lähialueella / lausunto Turun Hallinto-oikeudelle
  85 Kauppatien asemakaava ja asemakaavan muutos, hyväksymiskäsittely
  86 Pakurlanmetsän asemakaava ja asemakaavan muutos, vireille tulo
  87 Suunnittelutarveratkaisu
  88 Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen MRL 161 §
  89 Lausunto Sauvon kunnan rakennusjärjestysluonnoksesta
  90 Tiedoksiannot
  91 Seuraava kokous
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Ristilä Pasi Puheenjohtaja ( x )
  Granö Erkki  Varajäsen ( )
  Turpeinen Heikki Varapuheenjohtaja ( x )
  Ylihonko Markku  Varajäsen ( )
  Hyssälä Tuomas  Jäsen ( x )
  Tuomola Mika  Varajäsen ( )
  Simola Lauri  Jäsen ( x )
  Malli Sara  Varajäsen ( )
  Päätalo Seppo   Jäsen ( x )
  Klapuri Tintti  Varajäsen ( )
  Reunanen Kristiina  Jäsen ( )
  Autti Santeri  Varajäsen ( )
  Mäenpää Marja Jäsen ( x )
  Tuominen Satu  Varajäsen ( )
  Tuunainen Kristiina  Jäsen ( )
  Lahti Helena  Varajäsen ( x )
  Vairinen-Salmela Johanna  Jäsen ( )
  Valkonen Kimmo  Varajäsen ( )
  Paavilainen Veikko  Nuorison edustaja ( x )
  Laaksonen Mikael  Nuorison varaed. ( )
  Jalonen Kimmo  Kh:n edustaja ( x )
  Alander Eira  Kh:n varaedustaja ( )
  Ilola Timo  Kh:n puheenjohtaja ( x )
  Jussinmäki Jari Kaupunginjohtaja ( )
  Suominen Juha Esittelijä ( x )
  Kylén Markku Tekninen johtaja ( x )
  Koponen-Laiho Sinikka  Pöytäkirjanpitäjä ( x )
  Korpela Vesa  Asiantuntija ( )
  Uusimäki Merja-Hannele  Asiantuntija ( x )
 
 Nähtävilläolo  
 
  13.11.2018 Kaupungintalo 


©