Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 11.12.2018 klo 17:00 - 18:12


 Pykälä   Otsikko  
 
  112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  113 Pöytäkirjan tarkastajat
  114 Esityslistan hyväksyminen
  115Vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelmien vahvistaminen sekä vastuuhenkilöiden ja ostolaskujen hyväksyjien nimeäminen, sosiaali- ja terveyslautakunta
  116 Omaishoidon tuen palkkiot 01.01.2019 alkaen
  117 Paltanpuiston palvelukeskuksen vuokrat 01.02.2019 alkaen
  118 Johtavan sosiaalityöntekijän viran täyttäminen
  119 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset kevätkaudella 2019
  120 Erityishuollon johtoryhmän nimeäminen
  121 Viranhaltijapäätökset ajalta 8.11. - 5.12.2018
  122 ilmoitusasiat
  123 Muut asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Lehikoinen Jouni  Pj ( x )
  Kuopila Juha  Varaj ( - )
  Huhtala Päivi  Varapj ( x )
  Kuusela Mervi  Varaj ( - )
  Jätinvuori Marita  Jäsen ( x )
  Löytynoja Anette  Varaj ( - )
  Karlsson Kristina  Jäsen ( x )
  Tikkanen Kirsi  Varaj ( - )
  Mäkinen Juha  Jäsen ( - )
  Rannikko Sari  Varaj ( x )
  Mäkinen Martti  Jäsen ( x )
  Mäkelä Matti  Varaj ( - )
  Palosaari Anne-Ly  Jäsen ( x )
  Kovanen Mikko  Varaj ( - )
  Suominen Kristian  Jäsen ( - )
  Backman Rami  Varaj ( x )
  Virta Boke  Jäsen ( x )
  Malli Sara  Varaj ( - )
  Murto Sari  Kh:n ed ( x )
  Ilola Timo  Kh:n pj ( - )
  Jussinmäki Jari Kjoht ( x)
  Pöyhönen Eeva-Sirkku  Esittelijä ( x )
  Makkonen Heli-Maarit Pöytäkirjanpitäjä ( x )
  Mäki-Tulokas Heidi  Asiantuntija ( - )


©