Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 13.11.2018 klo 17:00 - 18:35


 Pykälä   Otsikko  
 
  99 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  100 Pöytäkirjan tarkastajat
  101 Esityslistan hyväksyminen
  102Talousarvion toteutuminen 1-9/ 2018
  103 Oikaisuvaatimus vammaispalvelulain mukaiseen viranhaltijapäätökseen (salainen asia laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta § 24 perusteella)
  104 Oikaisuvaatimus vammaispalvelulain mukaiseen viranhaltijapäätökseen (salainen asia laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta § 24 perusteella)
  105Sopimus keskitetyn asiakas- ja palveluohjaustoimintamallin järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä
  106Muutokset tehostetun palveluasumisen palvelusetelin palveluntuottajarekisteriin/Josefiina Koti Oy
  107Muutokset tehostetun palveluasumisen palvelusetelin palveluntuottajarekisteriin/Esperi Hoivakoti Viljaska
  108Muutokset kotihoidon palvelusetelituottajarekisteriin /Debora Oy
  109 Viranhaltijapäätökset ajalta 27.9. -7.11.2018
  110 Ilmoitusasiat
  111 Muut asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Lehikoinen Jouni  Pj ( x )
  Kuopila Juha  Varaj ( )
  Huhtala Päivi  Varapj ( x )
  Kuusela Mervi  Varaj ( )
  Jätinvuori Marita  Jäsen ( x )
  Löytynoja Anette  Varaj ( )
  Karlsson Kristina  Jäsen ( )
  Tikkanen Kirsi  Varaj ( x )
  Mäkinen Juha  Jäsen ( )
  Rannikko Sari  Varaj ( x )
  Mäkinen Martti  Jäsen ( x )
  Mäkelä Matti  Varaj ( )
  Palosaari Anne-Ly  Jäsen ( x )
  Kovanen Mikko  Varaj ( )
  Suominen Kristian  Jäsen ( )
  Backman Rami  Varaj ( )
  Virta Boke  Jäsen ( x )
  Malli Sara  Varaj ( )
  Murto Sari  Kh:n ed ( x )
  Ilola Timo  Kh:n pj ( )
  Jussinmäki Jari Kjoht ( )
  Pöyhönen Eeva-Sirkku  Esittelijä ( x )
  Makkonen Heli-Maarit Pöytäkirjanpitäjä ( x )
  Mäki-Tulokas Heidi  Asiantuntija ( x )


©