Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 21.08.2018 klo 17:00 - 18:51


 Pykälä   Otsikko  
 
  78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  79 Pöytäkirjan tarkastajat
  80 Esityslistan hyväksyminen
  81Talousarvion toteutuminen 1-6 / 2018
  82 Oikaisuvaatimus vammaispalvelulain mukaiseen viranhaltijapäätökseen (salainen asia laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta § 24 perusteella)
  83 Odotusajat vanhuspalveluihin 1.1. - 30.6.2018
  84 Option käyttö kotipalveluiden aterioiden kuljetuksessa
  85 Viranhaltijapäätökset ajalta 7.6. -15.8.2018
  86 Ilmoitusasiat
  87 Muut asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Lehikoinen Jouni  Pj ( x )
  Kuopila Juha  Varaj ( - )
  Huhtala Päivi  Varapj ( x )
  Kuusela Mervi  Varaj ( - )
  Jätinvuori Marita   Jäsen ( x )
  Löytynoja Anette  Varaj ( - )
  Karlsson Kristina  Jäsen ( x )
  Tikkanen Kirsi  Varaj ( - )
  Mäkinen Juha  Jäsen ( - )
  Rannikko Sari  Varaj ( x )
  Mäkinen Martti  Jäsen ( - )
  Mäkelä Matti  Varaj ( x )
  Palosaari Anne-Ly  Jäsen ( x )
  Kovanen Mikko  Varaj ( - )
  Suominen Kristian  Jäsen ( - )
  Backman Rami  Varaj ( - )
  Virta Boke  Jäsen ( x )
  Malli Sara  Varaj ( - )
  Murto Sari  Kh:n ed ( - )
  Ilola Timo  Kh:n pj ( - )
  Jussinmäki Jari Kjoht ( - )
  Pöyhönen Eeva-Sirkku  Esittelijä ( x )
  Makkonen Heli-Maarit Pöytäkirjanpitäjä ( x )
  Mäki-Tulokas Heidi  Asiantuntija ( x )


©