Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Avaa haku

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.09.2018 klo 17:00 - 18:55


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  218 Pöytäkirjan tarkastajat
  219 Arviointikertomus 2017/vastine
  220 Kriivarin metsäalueen osan (n. 5 ha) hakeminen Metso-ohjelmaan
  221 Työterveyshuollon kilpailutus/ option käyttö
  222 Osallistuminen valtakunnallisen työterveysyhtiön muodostamismahdollisuuksia koskevaan selvittelyyn
  223Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntien ja maakuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi
  224 Valtuustoaloite koulukiusaamisen ehkäisemiseksi Paimiossa
  225 Valtuustoaloite inklusiosta koulujen opetusohjelmassa, jolla tuhotaan Suomen Pisa-menestys lopullisesti
  226 Valtuustoaloite koulukuljetuksien järjestämiseksi kahdesta kodista eroperheiden lapsille
  227 Tiedoksiannot
  228 Mahdollisesti esille tulevat kiireelliset asiat
  229 Muut asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Ilola Timo Pj ( x )
  Rantanen Janne Varaj ( )
  Alander Eira I vpj ( x )
  Karlsson Kristina Varaj ( )
  Virta Timo II vpj ( x )
  Lahti Tapani Varaj ( )
  Ansio Sanna-Maija Jäsen ( x )
  Mäkelä Timo Varaj ( )
  Jalonen Kimmo Jäsen ( x )
  Heurlin Eeva Varaj ( )
  Mulari Marika Jäsen ( x )
  Nuotio Minna Varaj ( )
  Murto Sari Jäsen ( x )
  Rannikko Sari Varaj ( )
  Nieminen Tomi Jäsen ( - )
  Klemola Anu Varaj ( x )
  Simolin Anton Jäsen ( - )
  Kaarlela Markus Varaj (x )
  Uusitalo Joona Jäsen ( x )
  Lindberg Mikko Varaj ( )
  Hallisto Reijo Kv:n pj ( x )
  Lahti Helena Kv:n I vpj ( x )
  Kallio Jarkko Kv:n II vpj ( - )
  Rautio Rauno Kv:n III vpj ( x )
  Jussinmäki Jari Esittelijä ( x )
  Alho Niina Ptk pit ( x )
 
 Nähtävilläolo  
 
  Tiistaina 25.9.2018 kaupungin verkkosivulla: www.paimio.fi/paatoksenteko/esityslistat_ja_poytakirjat 


©