Poistuminen | Toimielimet | Yhteistyöryhmä | Avaa haku

Yhteistyöryhmä
Pöytäkirja 28.05.2018 klo 15:00 - 16:43


 Pykälä   Otsikko  
 
  7 Järjestäytymisasiat
  8 Työsuojelun toimintaohjelma 2018-2021
  9 Henkilöstöraportti 2017
  10 Työterveyshuollon palveluiden tarkasteleminen ja kustannusten hallinta
  11 Läheltä piti -lomake / ilmoitukset häiriötilanteista työpaikoilla
  12 Korvaushakemus Kelalle vuoden 2017 työterveyshuollon kustannuksista
  13 Paikallissopimus leiri- ja retkikorvauksista KVTES:n sopimusalalla
  14 Työaikakorvausten suorittamista koskevat rajoitukset
  15 Väliaikaisten varhaiskasvatusyksiköiden lakkauttaminen
  16 Sopimusalakohtaiset palkkauksen kehittämistyöryhmien perustaminen
  17 Ajankohtaiset sote- ja maakuntauudistuksen kuulumiset
  18 Esimiesohje: Kurinpidolliset toimenpiteet
  19 Paimion kaupungin tietosuojapolitiikka
  20 Muut asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Jussinmäki Jari Pj, yty-ryhmä
  Hölsö Jaana Jäsen, yty-ryhmä
  Lumiainen Jyrki Jäsen, yty-ryhmä
  Kylén Markku Jäsen, yty-ryhmä
  Ilola Timo Jäsen, yty-ryhmä
  Kirsi Jan Jäsen, yty-ryhmä ja työsuojeluvaltuutettu
  Heikkilä Hannu Varaj, yty-ryhmä
  Salminen Petri Jäsen, yty-ryhmä
  Rantalankila Ainokaisa Varaj, yty-ryhmä
  Wirberg Taina Jäsen, yty-ryhmä
  Uusimäki Merja-Hannele Jäsen, yty-ryhmä
  Salonen Kaisa varaj, yty-ryhmä
  Rantanen Riitta Varaj, yty-ryhmä
  Kaarela Outi Jäsen, yty-ryhmä
  Alho Niina Siht., yty-ryhmä, työnant.ed.
  Savonmäki Marita Työsuojeluvalt.
  Salminen Petri 1. työs.varavalt.
  Alasmäki Ritva 2. työs.varavalt.
  Vihervirta Armi Työsuojeluvalt.
  Ulla Komulainen  1. työs.varavalt.
  Lempinen Simo 1. työs.varavalt.


©