Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Avaa haku

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.08.2018 klo 18:00 - 21:35


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  184 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  185 Pöytäkirjan tarkastajat
  186 Kuntalaisille suunnatun laajakaistaverkon laajentaminen liikenne- ja viestintäministeriön tukiohjelman avulla
  187 Ala-Vistan asemakaavan muutos, Kairankulma, hyväksymismenettely
  188 Lisämäärärahaesitys Apilatien parantamisen toteuttamiseksi
  189 Maa-alueen myyminen/Apilatie
  190 Varhaiskasvatuksen tilantarveselvitys ja investointiesitys, lisämäärärahaesitys vuoden 2018 talousarvion talonrakennuksen investointiosaan
  191 Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittisen ohjelman 2018-2021 hyväksyminen
  192 Eron myöntäminen luottamustoimista ja toimien täyttäminen
  193 Sidonnaisuusilmoitukset /Paimion-Sauvon ktky
  194 Anomus järjestötilojen saamiseksi Paimioon
  195 Lausunto sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksesta
  196Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelman hyväksyminen/ Laadintaohjeen hyväksyminen
  197 Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2018 + ennuste
  198 Valtuustoaloite inklusiosta koulujen opetusohjelmassa, jolla tuhotaan Suomen Pisa-menestys lopullisesti
  199 Tiedoksiannot
  200 Mahdollisesti esille tulevat kiireelliset asiat
  201 Muut asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Ilola Timo Pj ( x )
  Rantanen Janne Varaj ( )
  Alander Eira I vpj ( x )
  Karlsson Kristina Varaj ( )
  Virta Timo II vpj ( x )
  Lahti Tapani Varaj ( )
  Ansio Sanna-Maija Jäsen ( x )
  Mäkelä Timo Varaj ( )
  Jalonen Kimmo Jäsen ( x )
  Heurlin Eeva Varaj ( )
  Mulari Marika Jäsen ( x )
  Nuotio Minna Varaj ( )
  Murto Sari Jäsen ( x )
  Rannikko Sari Varaj ( )
  Nieminen Tomi Jäsen ( x )
  Klemola Anu Varaj ( )
  Simolin Anton Jäsen ( x )
  Kaarlela Markus Varaj ( )
  Uusitalo Joona Jäsen ( x )
  Lindberg Mikko Varaj ( )
  Hallisto Reijo Kv:n pj ( x )
  Lahti Helena Kv:n I vpj ( x )
  Kallio Jarkko Kv:n II vpj ( x )
  Rautio Rauno Kv:n III vpj ( x )
  Jussinmäki Jari Esittelijä ( x )
  Hölsö Jaana Ptk pit ( x )
  Hutanen Pasi  As tunt ( x )
 
 Nähtävilläolo  
 
  Tiistaina 21.8.2018 internetsivulla: www.paimio.fi/paatoksenteko/esityslistat_ja_poytakirjat 


©