Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Avaa haku

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.06.2018 klo 17:00 - 18:50


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  169 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  170 Pöytäkirjan tarkastajat
  171Paimion kaupungin tietosuojapolitiikka
  172Ostotarjouksen hyväksyminen/Jokipuisto
  173 Eron myöntäminen luottamustoimesta ja toimen täyttäminen
  174 Työaikakorvausten suorittamista koskevat rajoitukset
  175Turun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Paimion kaupungin ja Esperi Care Oy:n välistä yhteistyötä koskevasta päätöksestä tehtyyn valitukseen/ lisälausuntopyyntö
  176 Osallistuminen valtakunnallisen työterveysyhtiön muodostamismahdollisuuksia koskevaan selvittelyyn
  177 Kaupunginvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano
  178Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.4.2018
  179 Valtuustoaloite toisen kotimaisen kielen valinnaisuuden mahdollistavasta kielikokeilusta Paimiossa
  180 Joukkoliikenteen järjestäminen 1.1.2016 alkaen/ Ely-keskuksen hankintapäätös/ Sopimus/ Yhteistyösopimus ja kustannusten jakaminen/päätös option käyttämisestä/lakkautettujen vuorojen korvaaminen
  181 Tiedoksiannot
  182 Mahdollisesti esille tulevat kiireelliset asiat
  183 Muut asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Ilola Timo Pj ( x )
  Rantanen Janne Varaj ( )
  Alander Eira I vpj ( x )
  Karlsson Kristina Varaj ( )
  Virta Timo II vpj ( x )
  Lahti Tapani Varaj ( )
  Ansio Sanna-Maija Jäsen ( x )
  Mäkelä Timo Varaj ( )
  Jalonen Kimmo Jäsen ( x )
  Heurlin Eeva Varaj ( )
  Mulari Marika Jäsen ( x )
  Nuotio Minna Varaj ( )
  Murto Sari Jäsen ( x )
  Rannikko Sari Varaj ( x )
  Nieminen Tomi Jäsen ( x )
  Klemola Anu Varaj ( )
  Simolin Anton Jäsen ( - )
  Kaarlela Markus Varaj ( x )
  Uusitalo Joona Jäsen ( x )
  Lindberg Mikko Varaj ( )
  Hallisto Reijo Kv:n pj ( x )
  Lahti Helena Kv:n I vpj ( x )
  Kallio Jarkko Kv:n II vpj ( x )
  Rautio Rauno Kv:n III vpj ( x )
  Jussinmäki Jari Esittelijä ( x )
  Hölsö Jaana Ptk pit ( x )
  Hutanen Pasi  As tunt ( x )
 
 Nähtävilläolo  
 
  Tiistaina 26.6.2018 internetsivulla: www.paimio.fi/paatoksenteko/esityslistat_ja_poytakirjat 


©