Poistuminen | Toimielimet | Ympäristölautakunta | Avaa haku

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 19.06.2018 klo 17:00 - 19:13


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  45 Pöytäkirjan tarkastajat
  46 Ala-Vistan asemakaavan muutos, Kairankulma, hyväksymiskäsittely
  47 Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittisen ohjelman 2018-2021 hyväksyminen
  48 Suunnittelutarveratkaisu Huson kylässä RN:o 1:46
  49 Suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamislupahakemus Tuuvalan kyässä RN:o 1:25
  50 Poikkeamislupahakemus rakennusjärjestyksen määräyksistä Spurilan kylässä RN:o 3:433
  51 Suunnittelutarveratkaisuhakemus Spurilan kylässä RN:o 3:433
  52 Maisematyölupahakemus Paimion parantolan lähialueella
  53 Oikaisuvaatimus koskien rakennusvalvontamaksuja
  54 Lausunto sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksesta
  55 Lausunto vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella
  56 Syksyn kokousajat
  57 Tiedoksiannot
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Ristilä Pasi Puheenjohtaja ( x )
  Granö Erkki  Varajäsen ( )
  Turpeinen Heikki Varapuheenjohtaja ( x )
  Ylihonko Markku  Varajäsen ( )
  Hyssälä Tuomas  Jäsen ( x )
  Tuomola Mika  Varajäsen ( )
  Simola Lauri  Jäsen ( x )
  Malli Sara  Varajäsen ( )
  Päätalo Seppo   Jäsen ( x )
  Klapuri Tintti  Varajäsen ( )
  Reunanen Kristiina  Jäsen ( )
  Autti Santeri  Varajäsen ( x )
  Mäenpää Marja Jäsen ( x )
  Tuominen Satu  Varajäsen ( )
  Tuunainen Kristiina  Jäsen ( )
  Lahti Helena  Varajäsen ( )
  Vairinen-Salmela Johanna  Jäsen ( x )
  Valkonen Kimmo  Varajäsen ( )
  Paavilainen Veikko  Nuorison. edustaja ( x )
  Laaksonen Mikael  Nuorison varaed. ( )
  Ilola Timo  Kh:n puheenjohtaja ( x )
  Jalonen Kimmo  Kh:n edustaja ( )
  Alander Eira  Kh:n varaedustaja ( )
  Jussinmäki Jari Kaupunginjohtaja ( )
  Suominen Juha Esittelijä ( x )
  Kylén Markku Tekninen johtaja ( x )
  Koponen-Laiho Sinikka Pöytäkirjanpitäjä ( x )
  Korpela Vesa  Asiantuntija ( )
  Uusimäki Merja-Hannele  Asiantuntija ( x )
 
 Nähtävilläolo  
 
  26.6.2018 Kaupungintalo 


©