Poistuminen | Toimielimet | Elinkeinotoimikunta | Avaa haku

Elinkeinotoimikunta
Pöytäkirja 18.01.2018 klo 17:00 - 19:00


 Pykälä   Otsikko  
 
  1 Kokouksen avaaminen sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  2 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi ja pöytäkirjantarkastajien valinta
  3 Kuntastrategian hyväksyminen/ laadinnan aloittaminen
  4 Muut esille tulevat kiireelliset asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Jussinmäki Jari Pj ( x )
  Ilola Timo Jäsen ( x )
  Hallisto Reijo Jäsen ( x )
  Kylén Markku Jäsen ( x )
  Ansio Sanna-Maija Jäsen ( x )
  Lindberg Mikko Jäsen ( x )
  Lahti Tapani Jäsen ( x )
  Tuominen Outi Jäsen ( x )
  Klemola Anu Jäsen ( x )
  Simolin Anton Jäsen ( - )
  Kottonen Tomi  Jäsen ( - )
  Ingi Mika Esittelijä/Siht ( x )
 
 Nähtävilläolo  
 
  Paimion kaupunginvirasto, kaupunginhallituksen kokoushuone 


©