Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Avaa haku

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 26.06.2018 klo 17:00 - 19:23


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  41 Pöytäkirjan tarkastajat
  42Teknisen lautakunnan lausunto sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksesta
  43 Varhaiskasvatuksen tilantarveselvitys ja investointiesitys, lisämäärärahaesitys vuoden 2018 talousarvion talonrakennuksen investointiosaan
  44 Urakoitsijan valinta, Saaren alueen kunnallistekniikan 5. vaihe
  45Apilatien parantamisen katusuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen
  46 Lisämäärärhaesitys Apilatien parantamisen toteuttamiseksi
  47 Lausunnot Tiilitehtaan asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksesta sekä sementtivalimon asemakaavaehdotuksesta
  48 Lausunto Kauppatien asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksesta
  49Oinilan Jokipolun toteuttaminen
  50Kriivarin metsäalueen osan (n. 5 ha) hakeminen Metso-ohjelmaan
  51 Syksyn 2018 kokoukset
  52 Tiedoksiannot
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Määttänen Markku  puheenjohtaja ( x )
  Tikkanen Kirsi  varajäsen ( )
  Mäkelä Timo  varapj. ( x )
  Backman Rami  varajäsen ( )
  Kuusela Mervi  jäsen ( x )
  Huhtala Päivi  varajäsen ( )
  Hellstén Mauri  jäsen ( x )
  Rautio Rauno  varajäsen ( )
  Saaristo Jere  jäsen ( x )
  Nuotio Minna  varajäsen ( )
  Kyynäräinen Ulla  jäsen ( )
  Mäkinen Martti  varajäsen ( x )
  Rannikko Piia  jäsen ( x )
  Linsuri Anne  varajäsen ( )
  Reponen Terhi  jäsen ( x )
  Joukas Harri  varajäsen ( )
  Suominen Pasi  jäsen ( )
  Pajala Matti  varajäsen ( x )
  Pajuluoma Viivi  nuorison ed. ( )
  Lempiäinen Markus  vara nuorison ed. ( )
  Simolin Anton  khall.ed. ( )
  Virta Timo  khall.varaed. ( )
  Ilola Timo  khall.pj. ( x )
  Jussinmäki Jari kaupunginjohtaja ( x )
  Koponen-Laiho Sinikka  asianatuntija ( x )
  Koivukangas Olli  asiantuntija ( x )
  Kylén Markku esittelijä ( x )
  Tammisto Sirpa  pöytäkirjanpitäjä ( x )
 
 Nähtävilläolo  
 
  3.7.2018, kaupungintalo 


©