Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Avaa haku

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.10.2017 klo 17:00 - 18:40


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  340 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  341 Pöytäkirjan tarkastajat
  342Ostotarjous maa-alueesta/ Kirjakuja
  343 Omakotitontin myyminen Juliuksentien asemakaavan muutosalueelta
  344 Paimio-mitali 2017 (salainen 6.12. asti)
  345 Presidentinvaalin ennakkoäänestyksen järjestäminen
  346Presidentinvaalin vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen
  347 Kuntastrategian hyväksyminen/ laadinnan aloittaminen
  348Perinnön hakeminen valtiolta, Helenius / Valtiokonttorin päätös
  349Seuraparlamentin vetoomus liikuntapaikoilla tapahtuvan ilkivallan estämiseksi
  350 Kaupunginvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano
  351 Valtuustoaloite tiedotussuunnitelman laadinnan/päivityksen tekemiseksi
  352 Valtuustoaloite asuntorakentamisen monipuolistamiseksi Paimiossa
  353 Valtuustoaloite Paimion kokonaisvelkojen ja takausten määrästä jaoteltuna eri kohteisiin eriteltynä sekä niiden takaisinmaksu
  354 Valtuustoaloite leikkipuiston saamiseksi Jokipuiston alueelle
  355 Valtuustoaloite kaupungin leikkipuistojen hiekkalaatikoiden suojaamiseksi
  356 Valtuustoaloite Aikuisten olohuoneen tilaselvityksen tekemiseksi
  357 Tiedoksiannot
  358 Mahdollisesti esille tulevat kiireelliset asiat
  359 Muut asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Ilola Timo Pj ( x )
  Rantanen Janne Varaj ( )
  Alander Eira I vpj ( x )
  Karlsson Kristina Varaj ( )
  Virta Timo II vpj ( x )
  Lahti Tapani Varaj ( )
  Ansio Sanna-Maija Jäsen ( x )
  Mäkelä Timo Varaj ( )
  Jalonen Kimmo Jäsen ( x )
  Heurlin Eeva Varaj ( )
  Mulari Marika Jäsen ( x )
  Nuotio Minna Varaj ( )
  Murto Sari Jäsen ( x )
  Rannikko Sari Varaj ( )
  Nieminen Tomi Jäsen ( x )
  Klemola Anu Varaj ( )
  Simolin Anton Jäsen ( x )
  Kaarlela Markus Varaj ( )
  Uusitalo Joona Jäsen ( - )
  Lindberg Mikko Varaj ( x )
  Hallisto Reijo Kv:n pj ( x )
  Lahti Helena Kv:n I vpj ( x )
  Kallio Jarkko Kv:n II vpj ( - )
  Rautio Rauno Kv:n III vpj ( x )
  Jussinmäki Jari Esittelijä ( x )
  Hölsö Jaana Ptk pit ( x )
 
 Nähtävilläolo  
 
  Tiistaina 24.10.2017, internetsivulla osoitteessa: http://www.paimio.fi/paatoksenteko/esityslistat_ja_poytakirjat 


©