Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Avaa haku

Kaupunginhallitus
Esityslista 18.10.2017 klo 17:00 -
Paimion kaupunginvirasto, kaupunginhallituksen kokoushuone


 Asianro   Otsikko  
 
  1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  2 Pöytäkirjan tarkastajat
  3Ostotarjous maa-alueesta/ Kirjakuja
  4 Omakotitontin myyminen Juliuksentien asemakaavan muutosalueelta
  5 Asia ei ole julkinen
  6 Presidentinvaalin ennakkoäänestyksen järjestäminen
  7 Presidentinvaalin vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen
  8 Kuntastrategian hyväksyminen/ laadinnan aloittaminen
  9 Perinnön hakeminen valtiolta, Helenius / Valtiokonttorin päätös
  10 Seuraparlamentin vetoomus liikuntapaikoilla tapahtuvan ilkivallan estämiseksi
  11 Kaupunginvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano
  12 Valtuustoaloite tiedotussuunnitelman laadinnan/päivityksen tekemiseksi
  13 Valtuustoaloite asuntorakentamisen monipuolistamiseksi Paimiossa
  14 Valtuustoaloite Paimion kokonaisvelkojen ja takausten määrästä jaoteltuna eri kohteisiin eriteltynä sekä niiden takaisinmaksu
  15 Valtuustoaloite leikkipuiston saamiseksi Jokipuiston alueelle
  16 Valtuustoaloite kaupungin leikkipuistojen hiekkalaatikoiden suojaamiseksi
  17 Valtuustoaloite Aikuisten olohuoneen tilaselvityksen tekemiseksi
  18 Tiedoksiannot
  19 Mahdollisesti esille tulevat kiireelliset asiat
  20 Muut asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Ilola Timo Pj ( )
  Rantanen Janne Varaj ( )
  Alander Eira I vpj ( )
  Karlsson Kristina Varaj ( )
  Virta Timo II vpj ( )
  Lahti Tapani Varaj ( )
  Ansio Sanna-Maija Jäsen ( )
  Mäkelä Timo Varaj ( )
  Jalonen Kimmo Jäsen ( )
  Heurlin Eeva Varaj ( )
  Mulari Marika Jäsen ( )
  Nuotio Minna Varaj ( )
  Murto Sari Jäsen ( )
  Rannikko Sari Varaj ( )
  Nieminen Tomi Jäsen ( )
  Klemola Anu Varaj ( )
  Simolin Anton Jäsen ( )
  Kaarlela Markus Varaj ( )
  Uusitalo Joona Jäsen ( )
  Lindberg Mikko Varaj ( )
  Hallisto Reijo Kv:n pj ( )
  Lahti Helena Kv:n I vpj ( )
  Kallio Jarkko Kv:n II vpj ( )
  Rautio Rauno Kv:n III vpj ( )
  Jussinmäki Jari Esittelijä ( )
  Hölsö Jaana Ptk pit ( )
 
 Nähtävilläolo  
 
  Tiistaina 24.10.2017, internetsivulla osoitteessa: http://www.paimio.fi/paatoksenteko/esityslistat_ja_poytakirjat 


©