Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 03.10.2017 klo 17:00 - 19:00


 Pykälä   Otsikko  
 
  86 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  87 Pöytäkirjan tarkastajat
  88Lausunto sote- ja maakuntauudistuksen jatkovalmistelusta
  89 Valtiokonttorin osoittamien kuolinpesien varallisuuden käyttö 2017
  90 Avustusanomukset vuodelle 2018
  91Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2018 ja vuoden 2019 taloussuunnitelma
  92 Viranhaltijapäätökset 24.08. - 26.09.2017
  93 Ilmoitusasiat
  94 Muut esille tulevat kiireelliset asiat
  95 Muut asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Lehikoinen Jouni  Pj ( x )
  Kuopila Juha  Varaj ( )
  Huhtala Päivi  Varapj ( x )
  Kuusela Mervi  Varaj ( )
  Jätinvuori Marita  Jäsen ( x )
  Löytynoja Anette  Varaj ( )
  Karlsson Kristina  Jäsen ( )
  Tikkanen Kirsi  Varaj ( x )
  Mäkinen Juha  Jäsen ( x )
  Rannikko Sari  Varaj ( )
  Mäkinen Martti  Jäsen ( x )
  Mäkelä Matti  Varaj ( )
  Palosaari Anne-Ly  Jäsen ( )
  Kovanen Mikko  Varaj ( x )
  Suominen Kristian  Jäsen ( )
  Backman Rami  Varaj ( x )
  Virta Boke  Jäsen ( x )
  Malli Sara  Varaj ( )
  Murto Sari  Kh:n ed ( x )
  Ilola Timo  Kh:n pj ( x )
  Jussinmäki Jari Kjoht ( )
  Pöyhönen Eeva-Sirkku  Esittelijä ( x )
  Taimen Pentti Siht ( x )
  Mäki-Tulokas Heidi  As tunt ( x )


©