Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Avaa haku

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 28.09.2017 klo 17:00 - 19:10


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  68 Pöytäkirjan tarkastajat
  69 Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2020
  70 Investointiosa vuodelle 2018 ja investointisuunnitelma vuosille 2019-2022
  71 Valtuustoaloite Aikuisten olohuoneen tilaselvityksen tekemiseksi
  72Paimion Pesis Ry:n esitys vuokrasopimuksen laatimiseksi Oinilan kentän maapohjasta
  73Mäkiläntien parantaminen, katusuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen
  74Traktorinkuljettajan toimen täyttölupa
  75 Lausunto Tiilitehtaan asemakaavan muutosluonnoksesta
  76 Yhdyskuntateknikon viran täyttäminen/vaalin vahvistaminen
  77 Tiedoksiannot
  78 Muut asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Määttänen Markku  puheenjohtaja
  Mäkelä Timo  varapj.
  Huhtala Päivi  varajäsen
  Hellstén Mauri  jäsen
  Saaristo Jere  jäsen
  Rannikko Piia  jäsen
  Reponen Terhi  jäsen
  Pajala Matti  varajäsen
  Lempiäinen Markus  nuorison ed.
  Virta Timo  khall.varaed.
  Ilola Timo  khall.pj.
  Timonen Kati  asiantuntija
  Koivukangas Olli  asiantuntija
  Tammisto Sirpa  pöytäkirjanpitäjä
  Kylén Markku esittelijä
 
 Nähtävilläolo  
 
  3.10.2017, tekninen virasto 


©